En ny dashboard ger en överblick över viktig statistik om bekräftade fall av covid-19 i Region Jämtland Härjedalen.

Dashboarden, som visualiserar data om sjukdomsfall per kommun, antal provtagna, kumulativ utveckling med mera, uppdateras en gång i veckan och presenterar siffrorna i både grafer och på karta med hjälp av ArcGIS.

Informationstjänsten är framtagen av Esri Sverige inom ramen för Esris globala Disaster Response Program, och i samverkan med bland annat regionens smittskyddsläkare, kommunikationsavdelning och inte minst deras egen GIS-resurs.

Öppna dashboarden direkt i din webbläsare (fungerar med till exempel Edge eller Chrome, men inte med Explorer)

Länktips: