Personer över 70 år är som bekant en extra utsatt grupp under coronapandemin. Det är därför mycket välkommet att SCB har tagit fram ett kartverktyg där vem som helst kan se regional, kommunal och lokal statistik om befolkning i just den åldern.

I verktyget går det exempelvis att söka och zooma in på specifika platser och adresser för att få statistik därifrån. Ett filter gör det enkelt för användaren att välja områden med särskilda egenskaper.

Samarbete kring konfigurerbar app

På detta sätt blir det alltså möjligt att interaktivt titta på och utforska den här typen av större dataset.

Den konfigurerbara applikationen [öppna appen här] är skapad i vårt ArcGIS. Och naturligtvis värmer det ett kommunikatörshjärta lite extra att veta att gränssnittet har tagits fram i nära samarbete med SCB:s kommunikatörer – allt för bästa möjliga användarupplevelse.

SCB webbapp