Vd reflekterar: Om den enda digitala tvilling du har nytta av

  • Flygbild med datalager i förgrunden

Data

Vd reflekterar: Om den enda digitala tvilling du har nytta av

En digital tvilling – eller kopia om du så vill – hjälper en organisation att förstå och modellera till exempel ett fastighetsbestånd, industriområde, nätinfrastruktur eller försörjningskedja. Det ligger nära till hands att tänka på den digitala kopian som en visualisering i 2D eller 3D. Och det är helt förståeligt. Men faktum är att hemligheten bakom en fungerande och verkligt värdefull digital tvilling ligger i de underliggande datamängderna.

Det är med andra ord helt centralt att förstå hur mycket – och vilka – data som exempelvis en 3D-modell måste ha tillgång till för att bli en visualisering som verksamheten har nytta av. I praktiken innebär det att både befintliga traditionella och nya datakällor måste sammanlänkas. Eftersom tiden är en kritisk faktor är det dessutom nödvändigt att kunna hantera dataflödena i realtid.

En digital tvilling som så att säga inte är  ”levande” tappar mycket snabbt sitt värde.

Geografisk IT sammanlänkar och förädlar data

GIS (geografiska informationssystem) är ett IT-stöd som har kapacitet att vara navet som förser den digital tvillingen med data. En komplett GIS-portal har förmågan att fånga och sammanlänka all data verksamheten genererar och behöver – från interna verksamhetssystem, externa datakällor, mobil datainsamling, IoT, AI, machine learning och så vidare. På så sätt kan även mycket stora och komplexa dataset förädlas till värdefull kunskap.

Smarta organisationer har en datastrategi

Om GIS:et är navet i den digitala tvillingen så är datamängderna bränslet. Därför behöver varje klok organisation en datastrategi som svarar på frågor som:

  • Vilka data är relevanta för att få de informationsunderlag vi behöver?
  • Var finns denna data?
  • Hur fångar vi in de data vi behöver?
  • Hur strukturerar och lagrar vi dem?
  • Hur kvalitetssäkrar och ajourhåller vi våra data?
  • Hur gör vi dem tillgängliga?

Med en strategi för data på plats är grunden lagd för att bli en datadriven organisation som får verklig utväxling på och affärsnytta av digital transformation.

Länktips:

Om skribenten: Lars Backhans - Vd

I sin roll som vd på Esri Sverige brinner Lars Backhans för att hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet och affär med stöd av geografisk information och analys. Lars har en gedigen bakgrund inom IT-branschen, bland annat på Microsoft i både USA och Sverige. Han är dessutom en omtyckt inspiratör och talare inom GIS och digital transformation.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev