Du och din organisation sitter på en guldgruva i form av data. Men den har bara ett reellt värde om ni lyckas vaska fram de insikter som döljer sig i datamängderna. Nyckeln till framgång ligger därför i att visualisera data och analysresultat på sätt som gör det möjligt att snabbt få tillförlitliga och tydliga svar på viktiga frågor.

Smarta kartor – gärna i kombination med andra typer av visualiseringar såsom diagram, grafer och mätare – har förmågan att omvandla stora komplexa datamängder till en vy som avslöjar och tydliggör oanade mönster och samband som annars lätt försvinner i rapporter och stora kalkylark.

Kartan svarar och förklarar

Kartkomponenten är central eftersom den:

  • med sin unika egenskap att sätta saker i en kontext ger en överblick och gemensam lägesbild
  • tydligt lyfter fram det som är viktigt; exempelvis vilka tillgångar som behöver åtgärdas, avvikelser i den operativa verksamheten, hur försäljningsinsatser bör optimeras eller var och när efterfrågan på en viss produkt uppstår
  • gör det möjligt att följa vad som händer i tid och rum, i realtid när så behövs, vilket vässar beslutsunderlag för möjlig tillväxt, ökad säkerhet och effektiviserad verksamhet

Därför behövs geografisk BI

Snygga datadrivna visualiseringar inspirerar och engagerar. Men allra viktigast är förstås att de stärker förutsättningarna för välgrundade och faktabaserade beslut. Geografisk BI med ett modernt GIS (geografiska informationssystem) som nav ger helt enkelt dig och din organisation:

  • ett gemensamt gränssnitt som sammanlänkar, flödar och tillgängliggör data från både interna och externa källor
  • utökade analysmuskler i form av verktyg för geografisk analys
  • ett ekosystem av appar som gör det enkelt att skapa behovsanpassade, flexibla och interaktiva gränssnitt och dashboards för datadrivna beslut
  • ett komplement till befintlig IT-miljö som möjliggör tillgång till och samverkan kring digitala visuella beslutsunderlag

Utgå från verksamhetsnytta

Sammanfattningsvis så är det alltså en kritisk framgångsfaktor för alla företag att dra nytta av och förstå sina data för att fatta riktigt smarta affärsbeslut. Som tur är har förutsättningarna att omsätta den tanken till praktisk handling heller aldrig varit bättre än nu.

Så vilka frågor är viktiga i din verksamhet – strategiskt och operativt? Vilka data behövs för att svara på dem? Och sist men inte minst, hur tar ni hand om och förädlar dessa data?

Länktips: