Hur skulle vi ha klarat den här våren utan digitala möten? Aldrig tidigare har vi använt verktyg och kanaler för digital kommunikation så mycket och ofta – både privat och i jobbet. Sannolikt är det här en beteendeförändring som vi kommer att ta med oss in i en vardag ”efter corona”.

I din profession behöver du därför riktigt vassa verktyg för att presentera och samverka kring viktig information digitalt. Den geografiska dimensionen och en GIS-portal hjälper dig och din organisation att göra just det.

Smarta kartor svarar och förklarar

Kartan har nämligen en unik förmåga att visualisera mönster och samband som är extremt svåra att hitta i komplexa datamängder, databaser och kalkylark. Behovs- och situationsanpassade appar med en kartkomponent gör det sedan möjligt att tillgängliggöra, dela och utforska data och information.

Att kunna konsumera informationen interaktivt på det här sättet kommer att ge många aha-upplevelser. Apparna främjar också dialog och kvalitativ, effektiv samverkan.

Exempel: Interaktiva appar hos Business Sweden

Det är därför riktigt roligt att se hur en av våra kunder, Business Sweden, använder de konfigurerbara apparna i ArcGIS för att skapa interaktiva kartverktyg för sin verksamhet och kommunikation. Här kommer två exempel på det:

1. I sin site finder använder de en dashboard-app där en potentiell investerare utifrån olika parametrar kan filtrera fram optimala lägen för verksamheter inom tillverkande industri, datacenter och logistik. För varje plats finns också bilder och data tillgängliga via verktyget. [Öppna appen]

Site finder Business Sweden

2. En annan typ av app är en presentationsapplikation som vi i ArcGIS-världen kallar ”StoryMap”. I det här exemplet använder Business Sweden den för att presentera information om svensk tillverkningsindustri. Kartverktyget gör det möjligt att interaktivt utforska fakta, statistik och styrkor inom sektorn. [Öppna appen]

Inspirerande demo av presentationsverktyg

Till sist ett tips: Ta gärna en titt på det här korta videoklippet där min kollega Oscar Monell visar och berättar hur just ArcGIS StoryMaps fungerar. Han guidar dig igenom ett exempel där en StoryMap fungerar som en interaktiv presentation för ett etableringsförslag och hur du kan använda den för att locka investeringar till en region.

Länktips: