Fler och fler organisationer och branscher använder drönare för att få större insikt i sin verksamhet. Användning av drönare har många fördelar och är lämpliga i många situationer. Drönare är bland annat effektivare i jämförelse med traditionella metoder för datainsamling och inventering. Genom att använda drönare reduceras även risker vid arbete på fält såsom vid inspektion av master, gruvor eller byggnader.

Drönare erbjuder helt enkelt ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att samla in data och bedöma status av tillgångar utan att behöva tumma på säkerheten. Det här är tre exempel på fördelar och vad det innebär i praktiken:

1 Inspektion med hjälp av drönare innebär färre produktionsavbrott

Majoriteten av inspektioner kräver inte stängning av anläggningar eller maskiner när man använder drönare. Detta medverkar till att företag kan fortsätta sin produktion utan avbrott. En traditionell inspektion stör driften då den ofta kräver delvis eller fullständig avstängning. Detta kan bli dyrt på grund av förlorat produktionsbortfall. Med en drönare som flyger på säkert avstånd kommer företaget kunna fortsätta sin verksamhet utan produktionsbortfall.

2 Drönare effektiviserar datainsamling och reducerar risker

Att skicka en drönare för att först utvärdera skador är säkrare vid potentiell risk i jämförelse med mänsklig inspektion. I stället för att klättra upp i ett torn för att titta närmare på en ställning kan en inspektör använda en drönare. Drönarens kamera fungerar då som en förlängning av inspektörens ögon. Detta är särskilt nödvändigt vid brand, läckage av giftig gas, spill, skadade byggnader eller andra orsaker. Med hjälp av en drönare samlas visuell data in och granskas sedan i detalj av inspektören (viss granskning kan även göras på plats).

3 Automatiserade inspektioner för tidig identifiering av skador

Eftersom drönare är kostnadseffektiva kan företag utföra regelbundna inspektioner. Regelbundna inspektioner ökar möjligheten att identifiera problem innan de utvecklas till något större som kan orsaka avstängning eller förlorad produktion. Drönare kan därför tillhandahålla ett enklare och snabbare sätt att identifiera fel och sedan låta företaget åtgärda fel vid lämplig tidpunkt i motsats till att vänta på att större fel ska utvecklas och orsaka dyra avstängningar.

Vår lösning för effektivare inspektion och inventering

Drönare är snabba, billiga och har förmågan att fånga detaljer; särskilt i trånga utrymmen eller riskområden. Vår nya lösning skapar bättre och mer kostnadseffektiv datainsamling. Lösningen, ArcGIS Drone Collections, innebär sömlös fältdatainsamling vid inventering. Man kan snabbt och säkert samla in data, uppdatera baskartor och höjddata etc. utan datainsamlingsstrul. Användare från hela organisationen kan få tillgång till relevant fältdata via plattformen vilket skapar bättre förutsättningar för samarbete, visualisering och analys av data.

Läs gärna mer om ArcGIS Drone Collections på vår ArcGIS-blogg.