Hur förhåller sig GIS och BIM till varandra egentligen? Möts tekniken bakom förkortningarna någonstans? Svaret på den frågan är tveklöst ja. Är det kanske så att det är system som konkurrerar med varandra? Här är svaret ett rungande nej.

GIS- och BIM-data samverkar och är beroende av varandra för att genera bästa möjliga verksamhetsnytta. BIM står som bekant för digitaliserad detaljerad information om byggobjekt. Med ett GIS (geografiska informationssystem) är det möjligt att sammanlänka data från olika källor och på så sätt få en värdefull överblick över objektet i dess geografiska kontext.

Experter om digital tvilling

Min kollega Oscar Monell hade nyligen ett spännande samtal med Michael Thydell, expert och rådgivare med inriktning på BIM och digitalisering, som de också spelade in.

Oscar och Michael är eniga om att mognaden i kombinationen GIS-BIM numer ger oss ett gränssnitt som är en kraftfull möjliggörare för den digitala tvilling som behövs för att ta hand om ett fastighetsbestånd optimalt i hela dess livscykel. Hela vägen från projektering till förvaltning.

Trender talar för kombinationen GIS-BIM

Utvecklingen går mot allt större och mer komplexa projekt, vilket gör att det krävs allt mer information för att driva dem effektivt. Därför är det positivt att kunna konstatera att varken teknik eller data är ett hinder för digitalisering och sömlös integrering mellan GIS-BIM. I praktiken innebär det att:

  • Det är tekniskt möjligt, attraktivt och intressant att digitalisera verksamhetskritiska arbetsflöden. Tiden är förbi när dokument skickas fram och tillbaka med allt vad det innebär i form av ineffektivitet och kvalitetsbrister.
  • Förutsättningarna att tillhandahålla och hantera data i ett sömlöst digitalt flöde ser helt annorlunda ut idag än de gjorde igår. Data är kort sagt inte ett problem! Och det ska varken vara dyrt eller osäkert att hantera dem.

Inspirerande samtal i sin helhet

Lyssna på samtalet mellan Oscar och Michael i sin helhet, så får du höra hur de utvecklar sina tankar kring detta och mycket mer. Väldigt inspirerande!

Fler länktips om nytta med kombinationen GIS-BIM:

Ladda ner interaktiv guide: Koll på läget med digital tvilling