Ett ökat intresse för digitalisering av fastighetsbestånd är en stark trend just nu. Företag har helt enkelt fått upp ögonen för möjligheterna och affärsnyttan med digitala arbetsflöden för asset management. De ser att både tiden och tekniken nu är mogen på sätt som gör det realistiskt och intressant att komma framåt i praktiken.

Traditionellt har man i bästa fall förlitat sig till pdf- och dwg-filer, och delat viktiga data och information i helt eller delvis analoga flöden. Men nu växer alltså intresset för att digitalisera arbetsflöden, inte minst inom fastighetsförvaltning. Många aktörer gör det redan.

Tillgång till alla data i ett enda gränssnitt

För dem är kombinationen GIS-BIM en stark möjliggörare. Grunden läggs i strategier och processer för att strukturera och ajourhålla sina förvaltningsdata. Kartan och geografin blir sedan en sammanlänkande faktor och naturlig visuell startpunkt när man ska navigera bland all information och data om en eller flera fastigheter.

Dashboard och surfplatta

Så funkar det: Kolla videoklipp

GIS (geografiska informationssystem) är kort sagt den komponent i din IT-miljö som knyter samman statiska data, realtidsdata och sensordata. Användarvänliga appar och gränssnitt gör det möjligt att hantera och konsumera olika kombinationer av dessa i ett och samma gränssnitt med aktuella och kvalitetssäkrade data. Den geografiska dimensionen sätter data i en kontext, tydliggör tillgångars status och hur de förhåller sig till varandra – både utom- och inomhus.

Ta gärna en titt på det här videoklippet där vi berättar mer, visar hur det går till och hur det kan se ut.

Länktips: