Coronakrisen ställer allt på sin spets. Bland annat påminner det företag om hur sårbara deras försörjningskedjor faktiskt är. En konsekvens av det här ganska bryska uppvaknandet är sannolikt att man kommer att se på och jobba med transparens i kedjan på ett mer metodiskt sätt. I det sammanhanget kommer det naturligtvis att finnas mycket att vinna på ett digitalt stöd för affärskritiska arbetsflöden och processer.

För faktum är ju att, trots alla handla-lokalt-trender, så har de flesta produkter passerat många mellanhänder och transporterats långt och länge innan de landar hos slutkunden. En viktig framgångsfaktor är därför att dra nytta av data för att skapa en digital kopia av dessa komplexa försörjningskedjor.

5 steg på vägen mot en digital tvilling av försörjningskedjan

Man ska givetvis ha respekt för att det är en utmaning att göra verklighet av en sådan vision. Men affärsnyttan är stor och det är möjligt att göra det stegvis. Tänk så här och börja titta på vad det betyder i just din organisation:

  1. Utgå från affärsmålen och identifiera vilka frågor verksamheten behöver få svar på för att nå dem. Vilka data behövs för att göra det och var finns de?
  2. Sätt alla relevanta interna data som har en position på en digital karta. Mönster och samband ni inte visste fanns kommer att framträda.
  3. Komplettera med externa dataset som är relevanta för er verksamhet, till exempel data om infrastruktur, trafik, data från myndigheter eller data om väder. Det kommer att ge ännu fler insikter och underlag för faktabaserade beslut.
  4. Gör analyser och visualisera resultatet – geografisk analys tar dina analyser till nya nivåer och visualisering på smarta kartor är beslutsunderlag som gör de mest komplexa samband tydliga.­
  5. Implementera en plattform som sammanlänkar data, har verktygen för att förädla dem och göra data, analysresultat, visualiseringar och informationsprodukter tillgängliga för alla som behöver dem.

Företag riskerar mycket – ekonomiskt, sin trovärdighet och renommé – om man inte har stenkoll på vad som händer i försörjningskedjan. Gärna i realtid när så behövs. Därför tittar organisationer i framkant på den här aspekten av digitalisering.

Stenkoll på ursprung, status och koldioxidavtryck

En viktig och konkret aspekt av transparens i supply chain är naturligtvis spårbarhet. För en sak kan du vara säker på. Dina kunder vill veta vad de köper. Produktens eller varans ursprung. Vad som har hänt med den på vägen. Vilket koldioxidavtryck den gör. Svaret ligger i geografin.

Länktips:

Dela inlägget på:

Om skribenten: Anna Ericsson - Kundrådgivare

Anna Ericsson har mångårig erfarenhet av att jobba med GIS-kunder och -användare. Anna brinner för att skapa långsiktig framgång för både befintliga och nya kunder genom att utveckla organisationers verksamhets- och beslutsstöd med GIS.

Relaterade inlägg