Vår digitaliserade och ständigt uppkopplade värld generar enorma mängder data. Dessa data adderas till redan stora datamängder som traditionellt hanteras och lagras i alla organisationer. Vi ser nu en tydlig och allt starkare trend i ett växande intresse för att faktiskt bringa ordning och reda i sina data, för att i nästa steg förädla och omvandla dem till värde och affärsnytta.

Orsaken till det kan naturligtvis variera. Men jag tror att det finns två grundläggande aspekter värda att titta lite närmare på:

  • För det första: Behovet av att vara en transparent och flexibel organisation, som snabbt fattar bra beslut och är handlingskraftig, ökar och blir en allt tydligare framgångsfaktor.
  • För det andra: Beslutsfattare ser att tekniken nu är mer än mogen, vilket gör det relevant och högst genomförbart att ta avgörande steg på digitaliseringsresan.

Koll på läget med stöd av data

Det gäller alltså kort sagt, mer än någonsin, att ha koll på läget. Och för att få det krävs att organisationen har kontroll på sina data. Vilka data behöver vi för att säkra de insikter som är nödvändiga för att nå uppsatta affärsmål? Var finns dessa data? Hur blir dataseten tillgängliga när och där de behövs? Och inte minst; har vi de verktyg som behövs för att förädla datamängderna till slagkraftiga besluts- och informationsunderlag?

Nytta med GIS i praktiken

I praktiken vill företag skapa tillämpningar, appar och gränssnitt som tillgängliggör data på sätt som både stöttar strategiskt beslutsfattande och verksamhetsnära processer och arbetsflöden i det dagliga arbetet. Inom asset och facility management, supply chain, risk- och krishantering, mobilt arbete i fält och mycket mer.

Det faktum att värdefulla data ofta finns utspridda i en mängd olika system och databaser, eller till och med i enskilda kalkylark, är förstås en stor utmaning.

GIS (geografiska informationssystem) har kapaciteten att vara det gemensamma gränssnitt där data och olika teknologier möts.

Och i det mötet skapas en digital tvilling som knyter samman data, människor och processer med allt vad det innebär.

GIS-portalen samarbetar med andra system

Ett GIS ersätter inte andra system i IT-miljön, utan är ett komplement som med sina smarta kartor sammanlänkar, visualiserar och tillgängliggör stora komplexa datamängder från både interna och externa källor. Det fina med ett portal-GIS, som vårt ArcGIS, att det är en plattform som gärna samarbetar med andra system. Inga konstigheter. Tryggt och säkert.

Länktips: