Data från IoT spär på redan stora och växande datamängder. Det är en verklighet som många företag och organisationer ställs inför idag när produkter, fordon, byggnader, tillgångar och resurser förses med sensorer. Denna data har naturligtvis potentialen att omvandlas till värde i form av ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande, behovsstyrt underhåll och minimerad risk.

En förutsättning för att lyckas med det är tillgången till teknik och verktyg som gör det möjligt att konsumera, visualisera, dela och analysera även den data IoT genererar. För faktum är ju att data som inte hanteras och förädlas på ett medvetet sätt har ett mycket begränsat värde.

Plattform som sammanlänkar data

Eftersom IoT-data alltid kan kopplas till en plats eller position – stationär eller rörlig – kan GIS (geografiska informationssystem) hjälpa dig och din organisation. Genom att bli det nav som fångar och sammanlänkar sensordata med data från andra källor är GIS en resurs att räkna med i många branscher.

Exempel: Kombinationen GIS-IoT för asset management

Ta till exempel företaget i det här videoklippet som hanterar elnät och använder kombinationen GIS-IoT i digitaliseringen av sin asset management. På så sätt går de från en analog, ineffektiv och osäker process baserad på papperskartor. De digitaliserar sin process, förser sina nättillgångar med sensorer och sätter kartappar i händerna på personalen i fält. En GIS-plattform är navet i lösningen. Den hanterar, sammanlänkar och visualiserar datamängderna i dashboards som gör det möjligt att fatta faktabaserade beslut om planering och optimering av resurser i realtid.

Målet med företagets digitalisering var ökad operativ effektivitet och kundnöjdhet. Och resultatet av det sömlösa digitala dataflöde man införde blev i slutänden faktiskt både sparad tid, färre fel och nöjda kunder.

Länktips: