Det har verkligen varit en vår helt olik alla andra vårar. Här på bloggen för datadrivna insikter har vi ändå fortsatt att inspirera och ge nya idéer om hur ett sömlöst digitalt flöde av data gör din organisation mer effektiv, lönsam och rustad för samverkan. På många sätt är ju faktiskt det här med datadrivna insikter mer relevant och aktuellt än någonsin.

Vissa blogginlägg har tagit en lite annan vändning än planerat, då vi har skrivit lite mer om stöd affärskontinuitet, krishantering och -kommunikation. På vårvintern började vi också att prata lite mer om begreppet ”digital tvilling”. Många har lyssnat på ett första webbinar på temat. Och blogginlägg om digital tvilling har lästs av många här på bloggen och dessutom gillats på LinkedIn.

Har du missat något av vårterminens mest lästa blogginlägg? Då har du chansen ta igen det här:

Vad sägs om en digital tvilling som har koll på nuläget och förutser vad som kommer att hända?

En introduktion till en digital tvilling, eller kopia om du så vill, som sammanlänkar olika typer av data från flera källor. Eftersom majoriteten av alla data i en organisation faktiskt kan kopplas till en position är geografisk IT en teknik som kan användas för att åstadkomma just det. »Till blogginlägget

Därför är den digitala tvilling du behöver så mycket mer än en 3D-modell

Begreppet ”digital tvilling” används allt oftare, inte minst i byggbranschen. Och det ligger nära till hands att tänka på det som en grafisk visualisering, gärna i 3D, av till exempel en byggnad eller konstruktion. Men faktum är att en 3D-modell kan vara hur häftig och snygg som helst, utan koppling till ett levande dataflöde har den ett mycket begränsat värde och kort livstid som digital kopia av ett verkligt objekt betraktat. »Till blogginlägget

3 avgörande framgångsfaktorer för en datadriven digital tvilling

En datadriven digital tvilling förbättrar en organisations besluts- och handlingsförmåga avsevärt. Den operativa effektiviteten ökar, analysmusklerna stärks, säkerheten förbättras, liksom både förutsättningarna för hållbar tillväxt och beredskapen att hantera risk och kris. Så gör du för att lyckas. »Till blogginlägget

Rätt verktyg i händerna på medarbetarna när det oväntade händer

Hur hanterar din organisation förutsättningar och förhållanden som ändras ofta och snabbt? Nyckeln till en framgångsrik affär handlar idag på många sätt om att vara lyhörd och flexibel. Att inte utveckla dessa båda förmågor leder till både sämre effektivitet och ökade kostnader. »Till blogginlägget

Här gör kombinationen AI och GIS skillnad i praktiken och på riktigt

Två svenska exempel där kombinationen GIS och machine learning är i bruk finns hos våra kunder Holmen och Skogsstyrelsen, som använder den här tekniken för att upptäcka och analysera angrepp av skadeinsekter på skogsbestånd. Riktigt bra exempel på hur tekniken används för att tackla skogsbrukets utmaningar kopplat till klimatförändringar och för att skapa en långsiktigt hållbar affär. »Till blogginlägget

5 saker som gör krishantering med stöd av geografisk intelligens framgångsrik

Corona-virusets utbredning sätter fingret på en viktig samhällsfunktion. Nämligen smart och effektiv hantering av kris, både proaktivt och i realtid. Tillförlitlig information är en av grundförutsättningarna för att lyckas med det. Fokuserad hantering av data lägger grunden till faktabaserad information och är därför en nyckelfaktor. »Till blogginlägget

I det här sammanhanget vill jag naturligtvis och till sist lyfta fram en sak som gör oss på Esri Sverige väldigt stolta. Nämligen Folkhälsomyndighetens officiella dashboard om covid-19 i Sverige som vi har byggt tillsammans med dem under våren.