Företag som är på god väg på sin digitala resa är på många sätt bättre rustade att hantera coronakrisen. Det handlar förstås om praktiska sakar som att omställningen till distansarbete och digitala möten är enklare. Men det blir också mer uppenbart än någonsin att tillgången till faktabaserade och tydliga informations- och beslutsunderlag är helt avgörande för förmågan att navigera verksamheten rätt.

Datadrivna och digitalt transformerade organisationer har kort sagt bättre förutsättningar att ha koll på läget och agera baserat på fakta. Något som bäddar för affärskontinuitet även i svåra tider.

Affärskontinuitet med stöd av geografisk IT

Därför är det klokt att inte låta den digital transformationen avstanna. Inte ens i tider som dessa. KMPG uppskattar att 2022 kommer 80 procent av företags omsättning att vara sprungen ur digitala erbjudanden och effektiva interna digitala processer och arbetsflöden. Fortsatt fokus på digitalisering är alltså en förutsättning för långsiktig framgång.

Geografisk intelligens och GIS (geografiska informationssystem) är en drivkraft och möjliggörare på företags digitaliseringsresa. Med ett GIS i IT-miljön stärks förutsättningarna att fatta välgrundade beslut exempelvis om vilka anpassningar i försörjningskedjan som krävs för att möta förändringar i både tillgång och efterfrågan på grund av covid-19.

Digitala kartor möjliggör rådgivning även i kristider

I en färsk artikel på esri.com beskrivs hur Business Sweden använder GIS-baserade kartverktyg i dialogen med sina kunder. En extra värdefull resurs i dessa tider, när fysiska möten inte är möjliga som normalt.

Business Sweden har uppdraget att både hjälpa svenska företag att växa globalt och internationella företag att etablera sig och investera i Sverige. Beslut om var ett företag ska etablera sig och expandera är beroende av en mängd parametrar baserat på företagets mål och behov. Det kan handla om:

  • Närhet till infrastruktur, järnväg, flygplatser och hamnar – med tanke på optimal supply chain men även affärsresor
  • Körtid för potentiell arbetskraft till platsen
  • Tillgången till rätt kompetens i område
  • och mycket mer
Site finder Business Sweden

Exempel: Business Swedens Site Finder

Business Sweden skapar alltså digitala kartor som berikas med lager av relevanta data som användaren kan filtrera i behovsanpassade gränssnitt. Datamängderna sammanlänkas, visualiseras och informationen blir tillgänglig i ett och samma gränssnitt, vilket naturligtvis underlättar och effektiviserar på många sätt.

Tips! Ta en titt på Business Swedens Site Finder och få en känsla för hur det funkar.

Länktips: