Möjligheterna att ladda batterierna har sett lite annorlunda ut den här sommaren som i mångt och mycket naturligtvis har präglats av covid-19. Men annorlunda behöver inte nödvändigtvis vara sämre och förhoppningsvis möter du ändå den nya jobbterminen påfylld med ny, värdefull och välbehövlig energi.

Kanske har det turbulenta halvår vi lämnar bakom oss aktualiserat behovet av faktabaserade och lättillgängliga beslutsunderlag i den på många sätt krävande tid vi verkar i? Faktum är att förutsättningarna att ha tillgång till den information som krävs aldrig har varit bättre än nu.

För i digitaliseringens spår genereras massor av data som har potentialen att bli en källa till kunskap och insikt som gör skillnad för vilken organisation som helst.

Idag finns dessutom tekniska förutsättningar som gör det verkligt intressant att realisera ett digitalt sömlöst flöde av verksamhetskritiska data, som förädlas till beslutsunderlag. Tekniken är kort sagt mogen att göra jobbet.

Nyckeln till ökad besluts- och handlingsförmåga

En verklig digital tvilling är helt enkelt en spegelbild av sin fysiska motsvarighet, exempelvis ett fastighetsbestånd, industriområde, nätinfrastruktur eller försörjningskedja. Den är resultatet av ett realtidsflöde av data från olika relevanta datakällor – externa och interna databaser, IoT och sensorer, AI och machine learning –  och blir ett gemensamt gränssnitt för data och information som skapar värde i form av:

1. Färre missförstånd och felaktiga beslut

Tillgången till sammanlänkade, visualiserade data ger organisationen en gemensam bild av läget, vilket i sin tur bäddar för bättre samverkan och beslut både strategiskt och operativt. Med sin unika förmåga att sätta saker i en kontext lyfter kartor och geografin fram och tydliggör det som är viktigt i de mest komplexa datamängder.

2. Förmåga att förutse och hantera både risker och möjligheter

Förmågan att vara proaktiv är en kritisk framgångsfaktor för alla organisationer idag. Den digitala tvillingen med en smart kartkomponent ger dig ett gränssnitt där du kan ställa frågor, vrida och vända på datamängderna och olika scenarion för att fatta riktigt vassa och välgrundade beslut.

3. Koll på det operativa läget i realtid

Tillförlitlig information och aktuella beslutsunderlag bäddar för kortare reaktionstider och kostnadseffektivt resursutnyttjande. För att klara den utmaningen är det helt centralt att förstå det som händer när det händer. En digital tvilling gör det möjligt.

4. Ökad kvalitet och säkerhet i verksamheten

Ett långsiktigt framgångsrikt företag tar ansvar för kundrelationer, personal, tillgångar, stabilitet i försörjningskedjan och en klimatsmart affär. För att göra det i en komplex och snabbrörlig tid är det inte hållbart att förlita sig till analoga flöden av data, information och dokument.

Bygg stegvis med fokus på affärsnytta

Nyckeln till framgång med den här typen av digital transformation är ofta att bygga stegvis och successivt. Börja därför med att identifiera verksamhetsbehov där fokuserade tillämpningar av en digital tvilling snabbt ger märkbar effekt för många. Smarta teknikval i form av en GIS-portal gör det sedan i högsta grad möjligt att växla upp initiativet och dra nytta av en datadriven digital tvilling med större och bredare nytta. I takt med att den så att säga växer och innehåller mer data ökar också värdet.

Länktips: