Framsynta svenska företag jobbar redan aktivt med hållbarhetsfrågor. Klokt, eftersom det inte bara bidrar till mindre klimatpåverkan och en bättre värld. Utan också ger konkurrensfördelar som längre och bättre leverantörsrelationer, ett attraktivt erbjudande på marknaden och optimering av försörjningskedjan, vilket i slutänden leder till en långsiktigt lönsam och hållbar affär.

Kärnan i hållbart företagande är på många sätt att använda de egna resurserna så optimalt som möjligt och minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Genom att göra det bidrar man också till en cirkulär ekonomi där råvaror används mer effektivt.

Hållbarhet ställer krav på tillgängliga data

För att klara den här utmaningen gäller det att ha tillgång till tillförlitliga, aktuella och faktabaserade beslutsunderlag. Hållbarhetsaspekten är viktig till exempel vid beslut om:

Data som sammanlänkas och förädlas är nyckeln till välgrundade beslut. Hållbarhetshänsynen innebär att företag behöver ha svar på nya frågor, vilket i sin tur betyder att man behöver ha tillgång till fler typer av data.

Video visualsering luftkvalitetsindex

Exempel: Visualisering av luftföroreningar bidrar till affärsbeslut

Den här korta videon exemplifierar hur data – i det här fallet luftkvalitetsindex – kan visualiseras i en geografisk kontext, på kartor. Relevant eftersom just luftföroreningar är en faktor som företag kan behöva ta hänsyn till i sina beslut. Visualiseringen ger i det här fallet en samlad bild som kan bidra till beslut till exempel om var man ska bygga ett centrallager eller distributionscentral, och vilken leverantör eller råvara man ska välja.

Länktips: