Produktivitet är en av byggsektorns stora utmaningar. Enligt beräkningar av McKinsey Global Institute*) har produktiviteten i branschen globalt ökat med bara 1 procent i genomsnitt per år de senaste två decennierna. Att jämföra med en generell uppgång på 2,8 procent totalt sett och 3,6 procent inom den tillverkande industrin.

Jag vågar påstå att den här problematiken till stor del orsakas av att branschen har hamnat på efterkälken med den digital transformationen av sina processer och arbetsflöden. Byggbranschen sticker ut i det här avseendet och har blivit omsprungen av många andra branscher, vilket i sin tur hämmar sektorns kostnadseffektivitet och produktivitetsutveckling.

Styrkan med en digital tvilling med kartkomponent

Det är med andra ord hög tid att digitalisera bland annat hanteringen av data och information om byggarbetsplatser och fastigheter. Genom att redan tidigt i projektet skapa en datadriven digital tvilling med stöd av GIS (geografiska informationssystem) och smarta kartor får verksamheten ett ovärderligt gemensamt gränssnitt som visualiserar olika kombinationer av relevanta data i både 2D och 3D, i realtid när så behövs.

Kolla gärna in det här videoklippet som visar ett exempel på hur geografiska data, BIM- och drönardata knyts ihop och visualiseras i en smart kartkomponent.

Demo visualsering av data från drönare, BIM och GIS

Sömlöst flöde av data i och mellan livscykelns faser nyckel till framgång

Organisationer får snabbt effekt när alla som behöver det – internt och externt – får tillgång till och drar nytta av ett sömlöst digitalt flöde av relevanta data och information. När datamängderna inte begränsas i silos eller stuprör utan istället får chansen att flöda från projektutveckling via byggnation till förvaltning, och den digital tvillingen på så sätt utvecklas och växer i takt med att sin fysiska förlaga, blir nyttan bara större och större.

Eller med andra ord: Ju bättre koll på läget genom fastighetens hela livscykel desto bättre förutsättningar för precision i TCO (Total Cost of Ownership).

Optimal TCO med digital tvilling

Sammanfattningsvis: En dynamisk datadriven digital tvilling bäddar alltså för affärsbeslut som är förutsättningen för optimerad TCO och därmed för en långsiktigt lönsam och hållbar investering. Det gör den genom att möjliggöra faktabaserade beslut som skapar kostnadsoptimering vad gäller såväl inköp, projektutveckling och byggnation, som förvaltning och underhåll, vatten- och energiförsörjning.

*) McKinseys brief hittar du här

Länktips: