Building information modeling (BIM) hjälper som bekant företag i byggbranschen att visualisera en byggnads struktur och interiör i detalj. I praktiken innebär det att arkitekter, ingenjörer och planerare har tillgång till en 3D-modell som gör det möjligt att se hur byggnaden kommer att se ut redan innan den finns och som kan uppdateras i takt med byggprojektet framskrider. Men den här typen av visualisering saknar en dimension för att bli riktigt kraftfull. Man kan inte se hur byggnaden förhåller sig till och fungerar i sin omgivning.

Ett geografiskt informationssystem (GIS) kompletterar ett BIM genom att visualisera modellen av den tänkta byggnaden i en geografisk kontext. De smarta kartorna i GIS tydliggör med andra ord hur byggnaden kommer att fungera i relation till de omgivningar där den placeras. Visualiseringar där BIM och GIS samverkar ger organisationen tillgång till ett komplett beslutsunderlag som gör det möjligt både att öka produktiviteten och att minimera kostnader orsakade av sena designförändringar eller oväntade händelser på byggarbetsplatsen.

Därför kombinerar företag BIM och GIS

Vi ser ett mönster bland de företag som väljer att ta steget att kombinera BIM med GIS. Drivkrafterna att göra det är nästan alltid desamma, nämligen att:

  • ge sina design- och konstruktionsteam bättre förutsättningar att snabbt och effektivt nå kvalitativa resultat
  • använda data från design- och konstruktionsfasen för att mer effektivt skapa tillförlitliga planer för byggnationen, men också i förvaltning såsmåningom
  • få en gemensam lägesbild i realtid, det vill säga en typ av beslutsunderlag att använda för att förbättra både den operativa effektiviteten och säkerheten

GIS tillgängligt via Autodesks programvaror

Historiskt sett har GIS och BIM fungerat som separata stuprör, vilket har gjort det krångligt och svårt att dela data och låta datamängderna samverka. Idag finns en interoperabilitet att tala om och därmed helt andra möjligheter till ett sömlöst flöde av data mellan de två världarna.

Så rent konkret: Visste du att det sedan några år tillbaka finns ett uttalat strategiskt samarbete mellan Esri och Autodesk? Det innebär att GIS, genom ArcGIS, kan göras tillgängligt i ett gränssnitt som är välbekant för alla som använder Autodesks programvaror. Den här demon (1:30 min) ger dig till exempel en inblick i hur det kan se ut i InfraWorks.

Demo integrationen ArcGIS-Autodesk

Varsågod! En interaktiv guide till digital tvilling för företag i bygg- och fastighetssektorn