Kunskap om vad som händer här och nu, men också förståelse för varför det händer, vad det innebär och en kvalificerad föraning om vad som kommer att ske, är en kritisk framgångsfaktor för vilken organisation som helst. Man kan med andra ord tala om att för framgångsrika organisationer av idag är ”situationsmedvetenhet” en förmåga att räkna med.

Faktum är att föråldrade manuella arbetssätt ofta begränsar möjligheterna att få tillgång till den gemensamma lägesbild man behöver för att utveckla de förmågor som krävs. Organisationer som har kommit en bit på sin digitaliseringsresa har därför ett försprång i det här avseendet. De har helt enkelt skapat förutsättningar att dra nytta av data för att fatta beslut som bäddar för optimal servicegrad, effektiv ärendehantering, leveranssäkerhet, bättre risk- och krishantering och mycket mer.

Mycket står på spel och för att lyckas gäller det att säkerställa förutsättningar att:

1. Dra nytta av relevanta datamängder

Data är bränslet i den gemensamma lägesbilden. En teknisk plattform som tillgängliggör relevanta interna och externa data – oavsett om de kommer från mer traditionella databaser eller exempelvis sensorer och IoT – i ett gemensamt gränssnitt blir navet som möjliggör det sömlösa flöde av data som krävs. Naturligtvis i realtid när det behövs.

2. Sammanlänka och förädla data

De datamängder som tillsammans bildar lägesbilden är ofta stora och komplexa. IT-stöd i form av GIS (geografiska informationssystem) bidrar med sina avancerade geografiska analyser och smarta kartor till att identifiera och visualisera viktiga samband och mönster vad gäller både möjligheter och risker i verksamheten.

3. Tillgängliggör data och information i behovs- och situationsanpassade appar

Kommunikation och samverkan är rent krasst en utmaning för de flesta organisationer. Genom att ge alla som behöver det tillgång till data, informations- och beslutsunderlag i behovs- och situationsanpassade appar vässas förmågan att agera snabbt och rätt avsevärt. I många av verksamhetens processer och arbetsflöden ger en kartkomponent i appen det där lilla extra i form av både väl underbyggda beslut och operativ effektivitet.

Optimera och effektivisera med geografisk intelligens

Sammanfattningsvis: Genom att dra nytta av data och geografisk intelligens kan du alltså skapa en gemensam lägesbild som ger din organisation konkurrensfördelar som optimerad planering, effektiv respons i realtid och träffsäkra prognoser.

Länktips:

Om skribenten: Anna Ericsson - Kundrådgivare

Anna Ericsson har mångårig erfarenhet av att jobba med GIS-kunder och -användare. Anna brinner för att skapa långsiktig framgång för både befintliga och nya kunder genom att utveckla organisationers verksamhets- och beslutsstöd med GIS.

Relaterade inlägg