Inom företag i bygg- och fastighetsbranschen är en stor del av verksamheten så att säga mobil. Både egen personal och entreprenörer har ett rörligt arbete, på byggarbetsplatsen eller med förvaltning och underhåll av fastighetsbeståndet. Förutom sitt operativa uppdrag, är de en viktig kugge i ett flöde av data och information som ska gynna verksamheten som helhet. För att göra sitt jobb så effektivt och säkert som möjligt är de beroende av moderna verktyg och processer.

En bra process för mobil insamling av data är med andra ord central för företag i branschen. Den lägger grunden för data av hög kvalitet, data som man kan lita på och som är en förutsättning för både säker dokumentation och riktigt vassa analyser och beslutsunderlag. Processen är naturligtvis digitaliserad med ett sömlöst flöde av data – i hela företaget, från fält till kontor.

Operativa fördelar med digitaliserat arbetsflöde

Det ger i sin tur operativa fördelar i form av:

  • Kvalitetssäkrade och effektiva data- och informationsflöden eftersom manuell hantering minskar och tidstjuvar elimineras
  • Färre fel och missförstånd i viktiga arbetsflöden
  • En tillförlitlig gemensam lägesbild som ger underlag för bättre samverkan och beslut i alla led
  • Optimerad planering och användning av resurser och tillgångar, och därmed ökad kostnadseffektivitet
  • Ökad trygg- och säkerhet för mobil personal som har tillgång till uppdaterad information

Exempel: Besiktningsuppdrag

Nyckeln till att lyckas med det här är ett helt digitaliserat arbetsflöde där data samlas in, redigeras och lagras direkt på plats, där medarbetaren befinner sig, med hjälp av surfplatta eller smartphone. Tänk dig till exempel att pelare på bygget ska besiktigas:

  • Arbetsledaren fördelar jobbet och tilldelad personal (låt oss kalla honom Pelle) får sina uppdrag via en app i sin surfplatta.
  • En kartkomponent i appen hjälper Pelle att hitta pelaren som ska besiktigas.
  • Väl på plats använder Pelle appen för göra noteringar eller anmärkningar. Kanske kompletterar han dokumentationen med ett foto. All data och information han registrerar kopplas till rätt plats och objekt.
  • I samma stund som uppgifterna registreras uppdateras arbetsledarens dashboard i realtid. I praktiken innebär detta att han eller hon alltid har en överblick över status och ett uppdaterad underlag för planeringen av kommande arbete.

Från papper till app med en GIS-plattform

I processer med mobila arbetsuppgifter är den geografiska aspekten av data och information högst relevant. En komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, tillhandahåller därför nyckelfärdiga och behovsanpassade appar för alla delar av arbetsflödet; planering och samordning, navigering, datainsamling, och konsumtion av information, dashboards och visualiseringar.

Länktips: