För några år sedan utsågs byggbranschen till den ”näst minst digitala av alla samhällsbranscher” i en rapport från Boston Consulting Group. Det är en av anledningarna till att svenska Skanska-koncernen har accelererat digitaliseringsarbetet. Och Esri Sverige erbjuder sina kunskaper för att ge byggsektorn ett välbehövligt GIS-perspektiv.

Skanskas DigiHub bildades i samma veva som rapporten kom ut. Syftet är att identifiera vad som ska bli nästa steg i digitaliseringen av byggindustrin. Genom partnerskap med olika typer av IT-specialister skapas nya möjligheter.

– Vi ser det som vi har en stor digital skuld inom bygg och vill med vår DigiHub främst arbeta med två områden: produktivitet, där vi letar efter digitala lösningar som ska understödja produktionen och att se möjligheter med nya produkter, berättar Patrik Johansson, från BIMVirtual, som arbetar i Skanskas Transform Team, en del av Skanskas DigiHub.

Teamet arbetar med olika tekniker, lösningar, produkter och upplägg som kan användas i olika typer och storlekar på byggprojekt för att bevisa värdet av den digitala transformationen.

Patrik Johansson, Skanska

Ömsesidigt åtagande

Att byggbranschen har legat långt efter andra branscher när det kommer till digitalisering ser Patrik inte som en nackdel.

– Nej, nu har vi faktiskt en möjlighet att ta större kliv genom att direkt gå till the cutting edge. Vi utnyttjar fördelen genom att lära oss av andra branschers befintliga produkter och lösningar – men utan att upprepa samma misstag som de gjorde.

I DigiHub sitter en mix av Skanska-anställda och expertkonsulter. Därtill utvalda partners som bidrar med en mängd kompetenser inom olika kunskapsområden.

– Skanska är ju inte ett mjukvarubolag utan benämner sig ett ”byggbolag med projekt i världsklass”. Men nu kan vi också leverera de digitala lösningar som vårt digitala partnerekosystem kan ge oss. Vi jobbar bland annat med plattformspartners som Microsoft, Oracle och Autodesk och utvärderar även Esri Sveriges erbjudande, detta för att vi ser ett behov av en GIS-plattform. Därutöver samarbetar vi tätt med ytterligare ett 30-tal större och mindre bolag för att lösa specifika digitaliseringsfrågor.

Att bli en Skanska-partner är ett ömsesidigt åtagande där de inblandade är involverade i samarbetet med en gemensam målsättning: att ge byggbranschen en digital dimension.  Det handlar mycket om relationer mellan människor oavsett var man jobbar och viljan att hjälpa till och förbättra för ett stort antal slutanvändare.

BIM och GIS i kombination

Patrik Johansson säger att en stor del av byggsektorn fortfarande arbetar med papper, penna och Post-it. Men när ”maximum speed of Post-it” har passerats är Skanskas DigiHub och partnersamarbeten extra viktiga. Bland annat för att lyckas föra ut digitaliseringen i produktionens främsta led – till de personer, både egna medarbetare och externa, som bygger våra hus, vägar, tunnlar och broar.

Vi demokratiserar produktionsnära information och får, genom nya lösningar, ut insikter på ett bra och enkelt sätt till medarbetarna längst ut i kedjan. Det ska vara förståeligt och på ett sätt som de är vana vid, säger Patrik.

Kombinationen av BIM och GIS är en bärande del för att lyckas med detta; BIM-ritningens detaljer hamnar i en kontext i form av GIS-kartan. Produktiviteten ökar när snickarna plötsligt får tillgång till sina vanliga 2D-ritningar men i digital form och möjlighet att i dem kunna läsa av data i realtid.

–  I en surfplatta eller mobiltelefon kan de se den ritning de arbetar med, men också vad de ska bygga just nu, var de ska bygga och platsen där materialet ligger. Även sådana data som att leveransen av exempelvis prefabricerade väggar anges i bilden så att snickarna vet när den anländer. Med Esris GIS-plattform och Autodesk kan vi tillgängliggöra dessa flöden digitalt och ett dynamiskt uppkopplat bygge gör att alla kan agera snabbare och mer effektivt.

GIS och AI – där skapas magi

Kopplingen till GIS ersätter de tidigare veckogenomgångarna som nu enkelt kan göras på daglig basis istället, vilket leder till minskad riskexponering och ökad lönsamhet. Det innebär större trygghet i projekten.

Dessutom kan vi som byggbolag erbjuda våra kunder de digitala tvillingar som vi har skapat under byggprocessen. Det gör digitaliseringen till en möjlig kommersiell affär även för oss när vi kan ge våra kunder ett mervärde i att välja till en digital version av den verklighet vi bygger åt dem.

Hur skulle du beskriva den roll Esri Sverige är tänkt att spela i er framtida digitaliseringsvision?

– ArcGIS blir plattformen som samlar all data från vår produktion med kommunens bygginformation och inkommande flöden som transporter och material. En kombination av olika typer av data så att vi kan agera smartare. Ungefär som ledartornet på flygplatsen där det är upp till dig som användare att se det du behöver och dra slutsatser av informationen utifrån position. Det vill säga GIS – Business of Where!

Skanska fortsätter att utvärdera ArcGIS som plattform och testa olika projekt. Bara om båda parter är helt nöjda beslutas om en långsiktig relation. Inget är i skrivande stund beslutat.

– Att kombinera GIS och BIM i vår produktion kan ge stora värden. Vi inom Skanska förstår att en position säger mer än tusen ord. Där verkligheten och det digitala möts – Internet of Things i samverkan med BIM, GIS och en touch AI – där börjar magi att hända, avslutar Patrik.

Länktips: Fler kunder berättar hur de drar nytta av GIS och använder ArcGIS