Vår tid präglas på många sätt av ständig förändring. För att driva och utveckla en affär så framgångsrikt som möjligt ställs därför mer än någonsin krav på faktabaserade beslut. Borta är den tid då viktiga beslut kunde fattas baserat på magkänsla och intuition. Fram träder istället data som strategisk resurs och faktabaserade beslut som något att verkligen eftersträva.

Att vara en datadriven organisation är med andra ord en framgångsfaktor idag. Men för att lyckas går det inte att se det som ett projekt att bli datadriven. Tvärtom handlar det om att som organisation vara på en ständig resa med fokus på att fatta beslut och agera snabbt och rätt.

Lyckas som datadriven organisation

För att ha framgång i det behöver både data, teknik, processer och kultur hänga med. Ta fyra viktiga steg:

  1. Gör relevanta data till en tillgänglig resurs – det får inte vara någon tvekan om var tillförlitliga data finns och hur jag som medarbetare kan och får använda dem
  2. Gör det enkelt att ställa smarta frågor och få insikt – tillgång till kompetenta analysverktyg och behovsanpassade gränssnitt och dashboards för data och visualiseringar är centralt
  3. Odla en kultur där man använder, pratar om och samverkar kring data – analysresultat och rapporter som inte kommuniceras har inget reellt värde och kommer inte att driva positiv utveckling
  4. Säkerställ en teknisk plattform som stöttar ovanstående – en datadriven organisation behöver ett gemensamt nav för hantering och förädling av data

Resultat: En digital tvilling som ger affärsnytta

Genom att på det här sättet skapa de tekniska, processmässiga och kulturella förutsättningarna att sammanlänka, förädla och dela data får verksamheten en gemensam lägesbild – en digital tvilling – som bidrar till affärsnytta i form av:

Alla i en organisation bidrar

Alla i datadriven organisation är, oavsett roll, en viktig kugge i ett flöde av data och information som ska gynna verksamheten som helhet. Beslutsfattare och chefer, verksamhetsansvariga och projektledare, medarbetare som jobbar på kontoret eller ”ute på fältet”, analytiker, IT- och dataansvariga har alla en viktig uppgift att på olika sätt bidra med, underhålla och använda data.

Tips! Kolla gärna in den här matrisen som ger dig en inblick i hur olika roller i en organisation gör detta med stöd av ett GIS (geografiska informationssystem).

Fler länktips: