En gemensam datadriven lägesbild ger organisationer tillgång till faktabaserad information och därmed koll på vad som händer här och nu, gärna i realtid. Den optimala lägesbilden ger dessutom insikt och förståelse för varför händelser och situationer uppstår, och inte minst vad det innebär. Förmågan att förutse vad som kommer att hända är ytterligare en viktig aspekt av en gemensam lägesbild.

Eftersom majoriteten av alla data i en organisation kan knytas till en geografisk position är GIS (geografiska informationssystem) en komponent som i det här sammanhanget stärker IT-miljön. Det här gör plattformen för dig och din organisation, den:

1. Förenar datamängder

GIS är ett gränssnitt som sammanlänkar relevanta data oavsett dess ursprung. De kan komma från interna och externa databaser, IoT och sensorer, AI och mycket mer. En komplett GIS-plattform är flexibel och konfigurerbar, och innehåller appar för datahantering, analys, samverkan och kommunikation.

2. Förädlar och visualiserar

Smarta kartor mejslar fram de mest komplexa samband och mönster ur kombinationer av valda data.  Det brukar vara en verklig aha-upplevelse att se sina verksamhetsdata visualiserade på en digital karta!

3. Ger insikter

En gemensam lägesbild med kartstöd gör det kort sagt möjligt att se det andra inte ser, vilket ger fördelar i form av optimerad planering, stärkt operativ handlingsförmåga, bättre nyttjande av resurser och mycket, mycket mer.

4. Ser in i framtiden

Geografisk analys är en central komponent i ett GIS. Här finns verktyg och metoder för kvalificerade analyser om allt mellan himmel och jord – om översvämningar och bränder, trafikflöden och kundströmmar och så vidare. Med hjälp av kartan och dess innehåll vässas organisationens förmåga att skapa prediktioner, prognoser och utforska framtida scenarios.

Illustration situationsmedvetenhet

Framgångsfaktor: Människor, processer och teknik i synk

En GIS-plattform är med andra ord det nav som rent tekniskt sett möjliggör och ger tillgång till en gemensam lägesbild. För att lyckas måste implementationen ske i synk med de människor som ska använda den och utvecklingen av organisationens processer.

Länktips: