För att skapa en samlad bild av 1,6 miljoner kvadratmeter krävs en kraftfull plattform. Region Skåne valde Esri Sverige för att i en digital tvilling ge alla inblandade översikt av och insikt i de byggnader, lokaler och områden som förvaltas.

Regionfastigheter har ett gigantiskt uppdrag i förvaltningen av vårdcentraler, sjukhus och andra lokaler i Skåne. Med 350 anställda i den interna organisationen och många underleverantörer behövs möjligheten att visualisera befintligt och planerat fastighetsbestånd. Ansvarig för att möta det behovet är digitaliseringsstrategen Kenneth Eriksson.

Det är en stor drift som vi ska hantera. El, vatten, gas, värme och kyla. Ventilation, larm, säkerhetssystem. Nu har vi uppdrag värt cirka 20 miljarder för att bygga nytt och bygga om på sjukhusområden i Skåne och då gäller det att alla inblandade på ett enkelt och visuellt sätt kan överblicka helheten, berättar Kenneth.

Hans egen bakgrund är inom IT-området och har erfarenhet av digitaliseringsresor inom organisationer som SABO, Svenskt Vatten, FIDI SCADA tillsammans med MSB, Säpo, FOI. Men det var i rollen som projektchef för det nya sjukhusområdet i Lund han förstod vad som saknades.

– Det är otroligt svårt att sprida information om och skapa förståelse för ett så komplext projekt. Speciellt när materialet presenteras som Sketch-up-filer, PDF:er och på Whiteboards. All information och data hamnar då lätt i stuprör som gör att viktig information hamnar mellan stolarna.

Jakten på en digital tvilling

Under projektet i Lund presenterade Kenneth de olika rapporterna från inblandade parter i textbaserade dokument som beslutshavare och politiker förväntades läsa igenom. Men med hans digitaliseringsbakgrund väcktes tanken på att kunna göra det hela mer pedagogiskt med rörliga bilder, modeller och lager av data i samma plattform. Utifrån den insikten började jakten på en leverantör som skulle klara av önskemålen.

Genom en sådan plattform skulle vi få ihop projektens olika beståndsdelar och göra planerna mer lättillgängliga och visuella. Det är en stor fördel i det löpande arbetet och när det kommer in nya personer som ska bilda sig en uppfattning om projektet och processerna. Vi hade som mål att skapa en digital tvilling av vårt arbete som skulle öka förståelsen och grunden för att ta bättre beslut, berättar Kenneth.

Med ändrade arbetssätt räknade Region Skåne med att spara mycket tid och få ett stort värde i samlad information, ökad transparens och en gemensam lägesbild.

Allt samlas i en plattform

Under 2019 inleddes en pilotstudie tillsammans med Esri Sverige att kombinera GIS och BIM med de olika behov som vården har.

I ArcGIS visas var allting i projektet är placerat, exempelvis var vägar går och olika metadata som hur trafiken ser ut som går på vägarna. Byggnadsinformationen illustrerar vad byggnaderna består av, vad väggarna är målade med och brandklasser. Denna information samlas i den digitala tvillingen tillsammans med olika behov som vården har; exempelvis vilka olika byggnader som behöver ligga nära varandra. Tidigare har vi behövt gå in olika system för att få denna helhetsbild – allt samlas nu på samma ställe, berättar Kenneth.

En av målsättningarna är att väva in all kommundata för fastigheter, vägar och infrastruktur för befintliga och framtida flöden för att i den digitala tvillingen kunna simulera hur sjukhusområdet påverkar, och påverkas av, verkligheten.

AI ger nya insikter

Kenneth ser stora fördelar med att ArcGIS kan visualisera och flagga om korrelationer mellan olika faktorer vilket leder till nya insikter. Exempelvis om att systemet säger ifrån om lokal A läggs för långt ifrån lokal G, som enligt vårdens behov bör ligga nära varandra för att vårdprocessen ska bli kortare.

Sådan information är nästan omöjlig att ta fram genom manuella processer eftersom det finns så många potentiella utfall vid projekteringen av ett sjukhusområde. Genom att löpande simulera och lägga in varje ändring som en arkitekt gör, eller om det uppstår nya vårdbehov, kommer vi att ha en ständigt uppdaterad nulägesbild.

Under piloten av ArcGIS märkte inte Kenneth av den digitaltrötthet som ibland kan märkas i organisationer.

Nej, det har varit fantastiskt roligt att jobba med Esri Sverige. Behovet hos oss är så stort att få bättre verktyg att jobba med i våra byggprocesser så alla inblandade är förväntansfulla och har bra energi. I ArcGIS får de olika yrkesrollerna tillgång till det de själva behöver samlat på ett ställe.

Länktips: