Grönt byggande är en viktig en faktor både för ett hållbart samhälle och framgångsrikt företagande i branschen. I praktiken handlar ju hållbarhet i fastighetens hela livscykel – från byggnation till förvaltning – om att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och använda både naturresurser och egna tillgångar och resurser så optimalt som möjligt. Det gäller med andra ord att ha koll på läget.

För att klara den här utmaningen är det helt centralt att ha tillgång till tillförlitliga, aktuella och faktabaserade beslutsunderlag i alla faser och processer.

Bädda för minimerat klimatavtryck i utvecklingsfasen

Grunden läggs med klimatsmarta beslut kring användningen av naturresurser som mark, vatten och energi redan i projektutvecklingsfasen. Här görs också vägval kring design och materialval som är avgörande för byggnadens miljöpåverkan.

Faktabaserade vägval optimerar användningen av resurser

Både i byggnationsfasen och senare när fastigheten ska förvaltas fattas viktiga beslut kring planering och optimering av hur tillgångar och resurser används. Här gäller det att hushålla med resurser både med tanke på klimatavtryck och ekonomisk hållbarhet över tid. Därför är det viktigt att kunna göra relevanta bedömningar av status och prioriteringar.

Hållbara beslut med gemensamt gränssnitt för data

Hållbarhet är bara en av alla aspekter av byggande och fastighetsägande där en datadriven gemensam lägesbild tillför värde i egenskap av ett gränssnitt för data och beslutsunderlag – genom alla faser i fastighetens livscykel.

Du och din organisation skapar förutsättningar för ett sådant gränssnitt genom att säkerställa processer och teknikstöd som gör att det underhålls via ett ständigt och sömlöst flöde av data, gärna i realtid.

Geografin sammanlänkar data

Med en komplett GIS-plattform (geografiska informationssystem) som nav i det här flödet finns oändliga möjligheter att sammanlänka, förädla, visualisera och samverka kring data från alla typer av datakällor – exempelvis data om markförutsättningar, detaljplaner, restriktioner, demografi, infrastruktur, status, rörelse- och BIM-data – i behovs- och situationsanpassade appar och gränssnitt.

Länktips:

Varsågod! En interaktiv guide till gemensam lägesbild och digital tvilling