IP-Only är norra Europas ledande leverantör av nätverksinfrastruktur och nätnära tjänster. Verksamheten ställer höga krav på att ha en överblick av nätet. Fiber som ligger i marken är av naturliga skäl svår att se – därför har bolaget utvecklat webbapplikationen FIFA, ett verktyg för att samla geografisk information från olika system.

IP-Onlys mål är att fortsätta utbyggnationen av fibernätet för att möjliggöra ”det uppkopplade samhället”. Det är ett komplext arbete att fysiskt binda samman ett utbrett land som Sverige och GIS-kompetensen inom bolaget har nyligen samlats i en specifik grupp i stället för att vara utspridd på olika avdelningar.

– Tidigare arbetade jag och andra GIS-specialister med olika fokusområden, men vi har ändrat strukturen nu. Det gör vi för att skapa ett tydligare fokus och utnyttja geografisk information bättre genom att vår enhet förvaltar GIS-data och hjälper till med analyser och visualiseringar, berättar Anna Enjebo som är utbildad samhällsbyggare på KTH och nu GIS-specialist på IP-Only.

Anna Enjebo, IP-Only

En stor del av enhetens uppgifter handlar om att filtrera fram relevant data ur stora datamängder men även att se till att den visualiseras för att bli överskådlig och begriplig för alla medarbetare i organisationen som behöver informationen.

Våra nätplanerare, som arbetar i stadiet innan projektering, tittar ofta i FIFA för att analysera var nya möjligheter finns. De jämför de olika datalagren med varandra och hittar synergier för att kunna planera smartare. På så sätt sparar de både resurser och tid. Säljarna har också stor nytta av appen när de exempelvis behöver se hur näten är dragna och vilka företag som ligger inom en rimlig radie, berättar Anna.

Från systemstrul till enkelhet och relevans

Under 2017 inledde IP-Only arbetet med att utforma appen Fiberfabriken i samverkan med Esri Sverige.

– Behovet av en samlingsplats för att visa all data vi har inom bolaget ökade eftersom vi hade många olika system där det var svårt att få en översikt. Vi hade ett system för att dokumentera, ett för vår kunddata och andra källor som innehöll olika geografisk information. Så föddes tanken på FIFA, berättar Anna.

IP-Onlys GIS-specialister arbetar i ArcGIS Pro där man bearbetar och förädlar datan. I transformeringsprogrammet FME anpassas den rådata som ska läggas in i appen.

– Det kan handla om företagsdata från Bisnode och från de projekteringsverktyg där vi ritar. Även allmän information från Lantmäteriet och byggnadsinformation hanteras. Vi skapar också analyslager där vi GIS-specialister har gjort en analys av datan, förklarar Anna.

App ökar värdet för hela verksamheten

FIFA är en webbapplikation som är skapad med hjälp av ArcGIS Web AppBuilder. Appen är en dynamisk karta som visar lager byggda på den information som Anna och kollegorna har tagit fram: var fibernätet är draget, var olika projekt pågår, vilket skede entreprenaderna är i, var det planeras att bygga nät och platserna där befintliga och potentiella kunder befinner sig.

– I appen kan användarna tända och släcka förvalda lager: nät, projektområden, företag, kunder med mera som då visas på kartan. Utöver detta kan de även lägga till lager som vi har publicerat utanför appen – det vill säga som inte är förvalda – för att få mer information. Det är också möjligt att göra vissa mindre ”analyser”, exempelvis filtrering och selektering, för att kunna exportera informationen. Selektering innebär att användarna kan hitta urval av all den data som visas, både efter attribut och spatialt. Dessutom kan man exportera kartor från appen.

Utbyggnad av fiberinfrastruktur är en i all väsentlighet geografisk uppgift och det gäller att besvara frågan var nya fiberstråk ska implementeras för att nå så många intresserade kunder som möjligt till lägsta kostnad. Samarbetet mellan IP-Only och Esri Sverige syftar till att införa mer systematik i arbetet och att säkerställa att utbyggnaden blir mer effektiv.

Bra överblick ger snabbt beslutsunderlag

Utan FIFA hade IP-Onlys planer på fortsatt utbyggnation av fibernätet försvårats. 450 av organisationens 700 medarbetare är registrerade användare i appen och målet är att fler ska börja använda den för att utnyttja dess fördelar.

Det är jättemycket värt att kunna se data från olika källor i samma kartfönster utan att behöva en massa specialkunskap om GIS eller datatransformation. Efter en kort introduktion kan vem som helst använda appen för att få överblicken och ett snabbt beslutsunderlag. Då kommer man bort från omständliga Excel-uppställningar eller att man slipper sitta med flera fönster och program uppe och försöka göra en vettig jämförelse där.

IP-Onlys utmaningar framöver handlar mycket om att dra fibernätet den kortaste vägen till låg kostnad. Då gäller det att hela organisationen har en samlad bild av verkligheten….

… och det har vi ingen annanstans än i FIFA. Där kan vi se var allting finns, vad vi håller på med och vart vi är på väg. Vi kommer nu att skapa nya appar som är mer inriktade på specifika funktioner och skapa ännu fler lager som kan förenkla och effektivisera vårt arbete. Det är lätt att se värdet av att ny data möts, avslutar Anna.

Länktips: