Företag gör stora investeringar i sina tillgångar och resurser och måste därför säkerställa att de genererar så mycket värde som möjligt. I takt med att digitaliserade processer och arbetsflöden som drar nytta av data införs, ökar också förståelsen för och kunskapen om tillgångarna i hela dess livscykel. På så sätt skapas förutsättningar för asset management som optimerar både underhåll och utnyttjandet av tillgångar.

Modern GIS-teknologi (geografiska informationssystem) stödjer ett sådant förhållningssätt genom att sammanföra olika typer av data och modellera tidigare, nuvarande och framtida faktorer. Kraftfulla geografiska analyser förädlar data och tydliggör oanade mönster och samband som maxar utfallet av verksamhetens asset management. Och informationen görs tillgänglig för alla intressenter – på vilken enhet som helst, var som helst och dygnet runt.

Smarta kartor svarar på viktiga frågor

Hela 80 procent av en verksamhets data kan faktiskt kopplas till en geografisk position. Det innebär att GIS och smarta kartor stärker förmågan att hantera tillgångar – i fastighetsbeståndet, nätinfrastrukturen, på industriområdet – så effektivt som möjligt genom att ge svar på viktiga frågor, som:

  • Var uppstår fel?
  • Var finns riskerna som hotar verksamheten?
  • Var är kostnaderna högst? Lägst?
  • Var påverkar miljöfaktorer, som väder eller markförhållanden?
  • Var bör investeringar göras baserat på risk, kostnad och verksamhetsbehov?

Kolla in ny eBok

En ny eBok ger en introduktion till hur geografisk intelligens och GIS vässar besluts- och handlingsförmågan inom asset management. Varsågod: Den finns att ladda ner den här!

Länktips: