Din verksamhet och affär exponeras ständigt för hot och möjligheter. I båda ändar av skalan gör tillgång till datadrivna beslutsunderlag det möjligt att både ha en översikt över nuläget och att förutse vad som kommer att hända – vilket ger bättre förutsättningar för en blomstrande och hållbar affärsverksamhet.

Under coronakrisen används geografisk intelligens och smarta kartor för att visualisera stora datamängder. Du har kanske sett Johns Hopkins Universitetets globala dashboard som fått en enorm spridning i hela världen? Eller Folkhälsomyndighetens dashboard som visualiserar smittoläget i Sverige?

Ja, under coronakrisen är många beslut i offentlig sektor på olika sätt datadrivna. Men också företag som drar nytta av data och geografisk IT har bättre förutsättningar att hantera affärsrisk och pressade försörjningskedjor som uppstår i pandemins spår.

Datadrivna beslut om både coronaskrisen och klimathotet

Sida vid sida med coronakrisen står klimatutmaningarna. Även här behöver vi alla snabbt ta ställning till och hantera komplexa och avgörande frågeställningar, dagens såväl som morgondagens. Det finns alltså all anledning att, också när det kommer till affärsbeslut relaterade till hållbarhet och klimatavtryck, ta hjälp av datadrivna beslutsunderlag. Analysföretaget Forrester talar till och med om en ny nisch av analys som de kallar climate risk analytics.

Beslutsstöd för en klimatsmart supply chain

Klimatsmarta supply chains kommer till exempel att vara en viktig fråga för klimatet framöver. GIS (geografiska informationssystem) är en teknologi som sammanlänkar komplexa datamängder från olika system och databaser. En komplett GIS-plattform tillhandahåller kompetenta verktyg för geografisk analys, tillgängliggör en gemensam lägesbild, dynamiska dashboards och gränssnitt för att modellera scenarion. På så sätt vässas förmågan att:

  • Fatta klimatsmarta beslut gällande nyttjande av naturresurser och råvara med sikte på en långsiktigt hållbar försörjningskedja
  • Åstadkomma spårbarhet för en både ansvarsfull och leveranssäker supply chain
  • Hantera KPI:er och nyckeltal kopplade till hållbarhet
  • och mycket mer

Exempel: Hur man visualiserar data om luftkvalitet

Avslutningsvis vill jag bjuda på ett exempel på vad vi kallar en ”smart karta” eller ”data på karta”. Den här animeringen använder data från ArcGIS Living Atlas och gör en jämförelse mellan aggregerade data om luftkvalitet och en viktning mot befolkningsdata. Resultatet blir en visualisering av hur människor påverkas av luftföroreningar i olika delar av världen. Nyfiken och vill veta mer om vad man kan göra med data om luftkvalitet? Kolla in det här blogginlägget.

Länktips: