Företag som hanterar nätinfrastruktur har enorma mängder tillgångar och resurser spridda i geografin. Dessa hanteras ofta av en stor arbetsstyrka i form av fältpersonal, många gånger bestående av externa entreprenörer, som utför installationer, inspektioner och underhåll. När den här typen av organisation digitaliserar viktiga arbetsflöden och hanteringen av data finns det mycket att vinna på att få till ett smidigt arbetsflöde. Effektiviteten ökar, resurser används optimalt, kvaliteten på det som levereras förbättras, likaså säkerheten och kundnöjdheten.

Tänk dig ett scenario som startar en kväll framför kundens dator hemma vid köksbordet, där anslutning till elnätet beställs via er hemsida. Morgonen därpå finns ärendet i kundtjänsts ärendehantering och slussas därifrån vidare till arbetsledaren för installation och underhåll. Till sin hjälp för att planera och tilldela arbetsuppgiften har han eller hon en dashboard som ger en överblick över status i nätet, aktuella ärenden och tillgängliga resurser.

Effektivt och säkert med mobila appar

Med några klick tilldelas en installatör uppgiften och får upp den i en app i sin smartphone eller surfplatta. Kartan i appen hjälper tilldelad personal att navigera till rätt plats och kopplat till positionen finns all information som behövs för att utföra uppdraget. Innan installatören lämnar platsen uppdaterar han eller hon sedan uppgifterna relaterade till uppdraget och med stöd av ett skräddarsytt formulär säkerställs att alla nödvändiga uppgifter registreras på rätt sätt.

Sömlöst flöde av data optimerar hanteringen

Data i systemet uppdateras i realtid och informationen blir direkt synlig i arbetsledarens dashboard, men också för alla andra som behöver informationen. Cirkeln är så att säga sluten och all data i ärendet har hanterats i ett sömlöst digitalt flöde, vilket:

  • minimerar manuell hantering och därmed felkällor
  • förbättrar den operativa effektiviteten
  • kapar ledtider och därmed kundnöjdheten
  • ger bättre total överblick på status i nätet

GIS-plattformen viktig komponent i IT-miljön

Nätinfrastrukturen och dess olika anläggningar har per definition en geografisk dimension, de kan kopplas till en plats eller position. GIS (geografiska informationssytem) är därför en komponent som passar extremt bra i IT-miljön hos företag och organisationer i branschen, och som möjliggör den typ av arbetsflöden som beskrivs här. Ett modernt GIS är tjänstebaserat och blir på så sätt det nav där organisationen hanterar, delar och konsumerar kvalitetssäkrad information och data i ett sömlöst flöde och i realtid.

Oavsett vilket ursprung data har – de kan komma från NIS, EAM, CAD, sensorer, datainsamling i fält, myndigheter eller någon i sammanhanget relevant databas – gör GIS-plattformen datamängderna så mycket mer tillgängliga och användbara för att kunna fatta korrekta och snabba beslut inom organisationen.

Länktips: