Esri Sverige har en lång tradition av att stötta skogsnäringen. Holmen är en av aktörerna som i många år har använt ArcGIS och som nu har valt att ansluta till det Advantage Program där vi arbetar tätt tillsammans för att formulera en plan och aktiviteter – och att nå Holmens vision om att hantera verksamhetskritisk information på bästa sätt.

Lisa Nilsson är chef för IT och beslutsstöd inom Holmen. Hon har en gedigen kunskap efter olika tjänster inom koncernen de senaste decennierna med GIS som gemensam nämnare.

Redan under universitetsstudierna i Luleå mötte Lisa Esris olika programvaror, en bekantskap som genom åren har fördjupats.

– Ja, och ännu mer blev det 2014 när vi formulerade Holmens nya IT-strategi som bygger på att information blir mer och mer viktig: vi beslutade hur den ska lagras, tillgängliggöras, administreras och spridas i organisationen. Då använde vi Esri Sverige mycket som bollplank i vårt arbete.

När strategin var satt och informationen och flödena fungerade bildades en analysgrupp, som inte funnits tidigare inom Holmen – då insåg Lisa och kollegorna att de behövde mer stöd.

Advantage-programmet håller ihop den röda tråden

Att samverka inom ramen för Advantage Program (AP) innebär att Esri Sveriges rådgivare ansvarar för strategiskt och taktiskt samarbete tillsammans med kunden. Rådgivaren är den som håller ihop visionen på ett strategiskt, taktiskt och tekniskt plan, medan den ansvarige säljaren är med som vanligt och sköter de affärsmässiga frågorna.

– När vi skulle skriva ett nytt licensavtal med Esri Sverige fick vi erbjudandet att även gå med i programmet. Det innebär att vi löpande får mer stöd och hjälp från våra tekniska rådgivare: i vårt fall en från Sverige och en från USA. Det gjorde att vi mer direkt kunde komma vidare i utvecklingen av vår analysgrupp och strategi, berättar Lisa.

Holmen hade arbetat utifrån sin IT-strategi ett par år när de gick med i Advantage-programmet. Syftet med strategin var framförallt att fokusera på att snabbt komma på banan med analysverksamheten men målen i AP handlar också om att fortsätta implementera de delar av ArcGIS-plattformen som Holmen har valt ut i strategiarbetet.

Vårt mål är att maximera nyttan av vårt och våra samarbetspartners data genom analyser. Det ställer krav på vår plattform och de verktyg vi använder vilket vi inte hade någon erfarenhet av sedan tidigare. Med Esri Sverige som huvudleverantör blev därför Advantage-programmet ett logiskt val!

Delad kunskap sparar tid och pengar

I teamet på Holmen finns mycket kompetens om ArcGIS-plattformen och den skapar stor nytta i verksamheten. När det blev tydligt att en viktig uppgift för teamet var att jobba med AI-frågor insåg man behovet av stöd utifrån i form av strategisk samverkan. Man insåg fördelarna med att ha tillgång till ArcGIS-expertis både lokalt och globalt och att det inom ramen för Advantage-programmet skulle gå att få ett kompetent stöd i AI-arbetet

– AI i ArcGIS-plattformen hade vi ingen stor erfarenhet av och det finns i hela Sverige en ganska begränsad kunskap av geografiska AI-kunskaper – då är det givet att man vill ha tillgång till dem som kan mest. Här har Esris specialister i USA varit till stor hjälp. Vi har också fått bra rådgivning när vi har velat göra om en miljö eller har driftproblem, så Advantage-programmet innebär klar nytta för oss ur många perspektiv.

Kunskap delas i Advantage-programmet

Att vara en del av AP innebär också att få ta del av andra ArcGIS-användares erfarenheter av liknande utmaningar. Det gör att resultaten snabbt blir märkbara när kunskapen delas från många andra som har gjort samma sak, något som också leder till uppenbara kostnadsbesparingar.

– Om vi skulle ha försökt komma fram till samma slutsatser i standardutbudet i ArcGIS, som vi i stället fick genom Advantage-programmet, hade det tagit mycket längre tid. Om man sparar ett par timmar per vecka för 3-4 personer så har man räknat hem satsningen på programmet efter bara någon månad. Produktfloran i ArcGIS är så bred och det kan se lätt och häftigt ut på YouTube, men när man vill genomföra en övergripande förändring så rekommenderar jag verkligen att gå med i AP, säger Lisa.

Samarbetet i programmet är öppet och transparent samarbete där Holmen delar med sig av sina mål och strategier för att gemensamt med Esri Sverige och rådgivarna rita upp den fortsatta vägen framåt.

– Ju mer vi kan dela med oss av desto mer stöd får vi. Utan samarbetet, och utan att ha någon att bolla med, hade vi bara kunnat hoppas på att komma fram till något smart, avslutar Lisa.

Har din organisation behov av ett utökat stöd i vissa frågor? Kanske är Esris Advantage Program nästa steg på vägen för att utveckla ert GIS-arbete.