Företag och organisationer gör stora investeringar i sina tillgångar och resurser, och måste därför säkerställa att de genererar så mycket värde som möjligt. Tillförlitliga faktabaserade beslutsunderlag är en förutsättning för den optimering och operativa effektivitet som krävs för att lyckas.

Nyckeln till framgång ligger i mångt och mycket i tillgången till data. Geografisk IT i form av ett GIS (geografiska informationssystem) har sedan förmågan att bli det nav som knyter samman och förädlar data från i sammanhanget relevanta källor – från EAM och andra interna system, externa data från till exempel myndigheter, sensor- och realtidsdata, data från mobil personal i fält och så vidare.

Smarta kartor mejslar fram mönster och samband

En komplett GIS-plattform blir med sina smarta kartor ett gemensamt gränssnitt, med både analys- och visualiseringsmöjligheter, som förstärker mönster eller samband och tydliggör aspekter som:

  • Var och när behöver underhåll genomföras baserat på status, kostnads- och behovsbild?
  • Var bör investeringar göras baserat på risk, kostnad och verksamhetsbehov?
  • Var är kostnaderna högst? Lägst?
  • Var påverkar miljöfaktorer, som väder eller markförhållanden?

Webbinar svarar och förklarar

Nyfiken på hur det här hänger ihop? Missa inte vårt nyinspelade webbinar, där mina kollegor Rickard och Theres på cirka tjugo minuter går igenom:

  • Mognadsmodell för asset management
  • Varför plats, position och geografi är så viktigt
  • Exempel och demo: Verksamhetsnyttor med smarta kartor
  • Framgångsfaktorer

Ladda ner nu, titta när det passar dig och så många gånger du vill.

Länktips: