Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. En lagstadgad uppgift är att upprätta skyddsåtgärder så att ingen sak eller person ska skadas av den ström som leds ned i marken vid störd drift, så kallade jordfel. Processen för detta dokumenterades tidigare på papper eller PDF, men nu används en applikation från ArcGIS fältsvit som gör allting enklare och säkrare.

Det svenska stamnätet består av runt 300 olika ledningar som sammanlagt är cirka 15 000 långa och sitter på 52 000 stolpar. Varje år sker ett 50-tal jordfel som kan uppstå vid exempelvis ett blixtnedslag. Då bildas en ljusbåge från fasen där felströmmen leds ned i jorden och spänningsätter marken under mycket kort tid. Strömmen kan spridas långt och skada människor, djur och egendom. Det behöver därför upprättas mätningar och eventuella skyddsåtgärder som jämnar ut potentialer för att säkerställa att inga farliga potentialer kan uppstå. Dessa mätningar kallas för steg- och beröringsspänningsmätning.

Wissam El Marakbi är jordningsexpert inom myndigheten och den som främst jobbar med att utveckla hur mätningar och protokoll ska ske för att säkerställa att skyddsåtgärderna är på plats.

Tidigare rapporterades allt på PDF:er

Steg- och beröringsspänningsmätningar, som utförs av fristående mätkonsulter, rapporterades tidigare i oöverskådliga PDF:er.

– Informationen från en enda ledning kunde omfatta upp till 300 sidor. Det var väldigt svårt att hålla koll på det befintliga läget och dessutom nästan omöjligt att hålla reda på när fortlöpande förändringar skedde, berättar Wissam.

En av de stora utmaningarna för en organisation som Svenska kraftnät är att många behöver åtkomst till uppdaterade underlag när de ska ut i fält. Om man fortsätter att arbeta som förr och ta med sig informationen genom att skriva ut den på papper så är det lätt att kedjan av rätt data bryts.

”Allt är genomförbart i ArcGIS”

Svenska kraftnät har jobbat länge med Esri Sverige och använt våra tjänster till att bland annat hantera webbkartor och att utforma en blixtapp, för att registrera var det är risk för blixtnedslag. Arbetet med det som Svenska kraftnät kallar en mobilitetsplattform, som skulle fungera i fält för både den egna personalen och underleverantörer, blev nästa steg för att använda ArcGIS. Mobilitetsplattformen gör att det är enklare att skapa appar som sedan olika intressenter internt och externt kan använda.

– Vi använder oss av standardappar i ArcGIS som vi konfigurerar för att uppfylla verksamhetens behov.

I den fälttillämpning som Svenska kraftnät har konfigurerat för arbetet med steg- och beröringsspänning har Esri Sverige varit behjälpliga med teknisk kompetens. Nu kan medarbetarna – oavsett vilken pryl de har med sig ut: mobil, padda, laptop – hoppa ner i samma masterdatasjö. Inget är lokalt sparat och de får dessutom en uppdatera visuell bild av stamnätet där ledningar, stolpar och transformatorstationer finns i de detaljerade, dynamiska kartorna.

Jag är ofta förvånad över vilken potential Esris plattform har. Vad man än önskar så är det genomförbart i ArcGIS. 

Okontrollerade förändringar kan leda till stora konsekvenser

Om du vet vad du vill åstadkomma med din data så går i stort sett allt att lösa i ArcGIS. Vad man än önskar är det möjligt.   

Användningen av ArcGIS fältappar minimerar det manuella arbetet och risken för att någon matar in fel uppgifter. För att kunna skicka ut medarbetare eller underleverantörer i fält, behövs rätt information för att verifiera eller mäta det som planerades och stämma av hur det har byggts. Wissam berättar hur det kan gå till om en ny ledning ska mätas. 

Om vi bygger och mäter en ny ledning blir det många mätpunkter på GIS-kartan. Då ska det göras mätningar 1 km i varje riktning i en två kilometer bred korridor av en oberoende mätkonsultSvenska kraftnät får inte ha spänning i ledningen förrän mätningar och eventuella skyddsåtgärder är gjorda längs hela ledningen.

Mätkonsulten bokas in och får standardapplikationerna Collector och Survey 123 av Wissam att ta med sig ut i fält.  

– Jag beställer ett användarkonto åt den externa konsulten och skickar med en lathund så att det bara är att logga in. Sedan är det minimalt antal klick för att sköta registreringen. 

Den som arbetar i fält ser på kartan vilken ström som varje stolpe skulle ge upphov till vid ett jordfel och kan då göra sina mätningar vid strategiska punkter i omgivningen. Mätningarna görs med ledning ur drift och med hanterbara strömmar, sedan skalas upp värdet för att motsvara ett verkligt fall då stolpen i normaldrift får ett jordfel, och på så sätt avgöra om objekten måste ha skyddsåtgärd. 

När mätkonsulten matar in en spänning så kommer en beräkning i appen visa vad det skulle bli vid ett fel i verkligheten, om det överstiger ett förbestämt gränsvärde då varnar appen och mätkonsulten kan föreslå åtgärder där på plats!  

– Allvarliga konsekvenser kan uppstå när det blir ett jordfel – potentialen måste därför jämnas ut, berättar Wissam. 

Wissam och kollegorna är nöjda med möjligheten till ett säkert och effektivt fältarbete. 

Potentialen i ArcGIS-plattformens fältappar är otroligt kraftfullMan kan ta kort på platsen och läsa in parametrar och se direkt om något är farligt. Med dynamiska mätpunkter får vi minimala mätningar och uppnår högsta möjliga säkerhet! 

Läs mer: