Digitalisering av verksamhetsstöd för viktiga arbetsflöden och processer sparar mycket tid och pengar. Jämfört med andra branscher har byggsektorn på många sätt hamnat på efterkälken på digitaliseringsresan. Men nu börjar det hända grejer! Det snackas digitalisering i branschen och allt fler aktörer går från ord till handling.

Tiden är verkligen mogen. Idéerna och visionerna finns där ute och tekniken är redo att stötta ett långsiktigt hållbart genomförande. Tillgången till data och information i alla delar av en verksamhet är på många sätt en grundförutsättning för digital transformation. Det finns därför mycket som talar för en plattform som hanterar och tillgängliggör data i ett sömlöst digitalt flöde:

1. Tillgången till tillförlitliga data effektiviserar och kvalitetssäkrar

Inom bygg- och fastighetssektorn hanteras verksamhetskritiska data och information fortfarande till stor del i helt eller delvis analoga flöden. Med papper och penna i högsta hugg. Kanske med visst stöd av pdf-filer och kalkylark i Excel. Och inte minst i separata system som inte pratar med varandra.

Ett digitalt flöde av data genererar nytta och värde i fastighetens hela livscykel och i alla typer av processer. För när alla yrkesgrupper och roller – på kontoret och mobilt ute på byggarbetsplatsen eller i fastighetsbeståndet – får tillgång till samma aktuella data och information vässas både den operativa effektiviteten och kvaliteten avsevärt.

Ja, inom Skanskas DigiHub pratar man till och med om att ”produktionsnära information demokratiseras”.

2. Ett gemensamt visuellt gränssnitt ökar användbarheten

I dagens läge är det lätt att få känslan av att drunkna i både data och information. På samma gång som det ofta är svårt att hitta och förstå den information man verkligen behöver när man behöver den. Något av en paradox med andra ord.

Därför är det viktigt att inte bara tillgängliggöra data. Kraftfulla verktyg och metoder som knyter samman och förädlar datamängderna är helt centralt för att lyckas. En digital tvilling sammanlänkar och visualiserar relevanta data om byggprojektet, vilket gör informationen så mycket mer lättillgänglig och användbar.

Region Skåne är en organisation som har insett värdet av och potentialen i digitaliserade arbetssätt och en gemensam lägesbild i form av en visuell digital tvilling av sina fastigheter.

3. Bättre produktivitet med kombinationen BIM-GIS

I byggprojekt står som bekant BIM för digitaliserad detaljerad information om byggobjekt. Utväxlingen av data och digital transformation av processer och arbetsflöden blir så mycket större när BIM kombineras med GIS (geografiska informationssystem), som sätter saker och ting i en geografisk kontext och skapar en överblick och helhetssyn.

Genom att ta hävstång på kombinationen BIM-GIS får verksamheten kort sagt ett gränssnitt som tar beslutsunderlag och planer till nya nivåer. De strategiska besluten blir bättre underbyggda. Och produktiviteten ökar när personalen på bygget får tillgång till aktuell tillförlitlig information i behovs- och rollanpassade appar och vyer.

Jag ramlade nyligen över ett intressant exempel från vårt grannland i väst. Där har användningen av GIS-data i Autodesk inneburit en 20-procentig tidsbesparing i ett utvecklingsprojekt, med mer än 100 intressenter, för den norska höghastighetsjärnvägen.

Nyfiken och vill veta mer?

Slutligen vill jag gärna passa på att tipsa om den här inspelningen där GIS- och BIM-experter för ett spännande resonemang om hur tekniken bakom förkortningarna samverkar och skapar värde. Väl värt en lyssning!

Länktips: