Att vara en datadriven organisation handlar varken om att ha många KPI:er, mycket data, mängder av dashboards eller rapporter. Nej, för att nå framgång gäller det att skapa grundläggande förutsättningar att samverka kring data och fatta beslut baserat på fakta snarare än gammal hävd.

Organisationen åstadkommer det genom ett samspel mellan företagskultur, smarta processer och arbetsflöden, relevanta data och så teknik i form av en plattform som knyter samman och tillgängliggör data. Den som lyckas bygger viktiga förmågor som:

1. Nyfikenhet och beslutsförmåga

En datadriven organisation ställer frågor. Det ligger helt enkelt i dess DNA att söka fakta istället för att i hög grad basera beslut och handling på magkänsla.

Datakällorna där man söker sina svar är många och spridda, datamängderna stora och komplexa. Därför är det av största vikt att ha tillgång till ett gemensamt gränssnitt som knyter ihop datakällorna och visualiserar viktiga samband.

2. Situationsmedvetenhet och handlingskraft

I en tid då förändringstakten är hög är det viktigare än någonsin att verkligen ha koll på läget för att säkra verksamhetens lönsamhet, hållbarhet och framgång på kort och lång sikt.

Faktabaserade beslutsunderlag baserade på allt ifrån historiska data till dataflöden i realtid är helt avgörande för att fatta rätt beslut och sedan agera på dem snabbt och optimalt. En plattform som tillgängliggör tillförlitlig information när och där den behövs är därför en central resurs.

3. Större analysmuskler

Data har bara ett reellt värde när du lyckas vaska fram de insikter som döljer sig i datamängderna.

Geografisk analys är en metod som tar både nuläges- och prediktiv analys till nya nivåer. Metoden drar nytta av den geografiska dimensionen av data och analysresultatet visualiseras på smarta kartor som avslöjar oanade mönster i de mest komplexa datamängder.

Figur förmågor i ArcGIS

4. Bättre förutsättningar för samverkan

När det kommer till kritan är det tillgången till ändamålsenliga och användarvänliga gränssnitt som avgör hur väl din organisation använder och samverkar kring data.

En komplett plattform möjliggör roll-, behovs- och situationsanpassade visualiseringar, dashboards och appar för att hantera, ajourhålla och konsumera relevanta data i både rå och förädlad form. Det bäddar i slutänden för ökad operativ effektivitet, förbättrat kvalitet och säkerhet, och väl underbyggda strategiska beslut.

Länktips: