Världen runt omkring oss stannar aldrig upp. I praktiken innebär det att människor och fordon i rörelse, liksom varor, resurser och tillgångar som förflyttas påverkar din verksamhet och affär. Olika former av data som fångar rörelsemönster är därför en aspekt att räkna med i viktiga beslut om allt ifrån nästa investering eller etablering till optimering av transporter eller underhåll av infrastruktur.

Datamängderna från sensorer, IoT, mobil- och realtidsdata är stora och komplexa. Ofta behöver de dessutom kombineras med andra dataset för att ge riktigt stor effekt i form av nya insikter och vassa beslutsunderlag.  Rörelsedata är helt enkel mycket användbar inte bara för att skapa och visualisera en nulägesbild utan även i prediktiv analys och när du ska göra prognoser.

I dashboarden nedan visualiseras till exempel rörelse på ett campus. Eller kolla in den här animeringen som ger en idé om hur man kan visualisera hur utrustning och resurser förflyttas på ett sjukhusområde.

Bredden i nyttan med rörelsedata

Bredden på den nytta den här typen av data kan generera är med andra ord stor. Ett aktuellt och i högsta grad relevant exempel är Folkhälsomyndigheten och deras användning av anonymiserade aggregerade mobildata för att studera rörelser i befolkningen kopplat till spridningen av covid-19 i Sverige.

Ett annat exempel är HUI Maps som använder Telias mobildata i en ny modul i sitt webbaserade kartverktyg för beslutsstöd inom detaljhandeln. I det här fallet visualiseras var människor – och potentiella kunder – har befunnit sig vid olika tidpunkter. Värdefullt inte minst i en tid då rörelse- och besöksflöden påverkas av förändrat beteende i samband med pågående pandemi.

Länktips: