I en komplex och snabbrörlig värld är det viktigare än någonsin att agera snabbt och rätt. Det är därför viktigt att ha tillgång till beslutsunderlag och verktyg som gör det möjligt minimera misstag, förebygga fel och säkra den operativa effektiviteten. I praktiken handlar det om att jobba aktivt med organisationens ”situationsmedvetenhet”, ett begrepp som sedan länge används inom kritiska sektorer som flyg och sjukvård.

Situationsmedvetenhet (situational awareness) innebär att veta vad som händer och förstå konsekvenserna för nuet och framtiden. Det är naturligtvis särskilt viktigt för verksamheter som kännetecknas av komplexitet eller där avbrott i försörjningskedjan, produktionen eller leveranserna helt enkelt inte får ske.

I grund och botten handlar det därför om att ha tillgång till rätt information i rätt tid så att ledningen kan fatta välgrundade beslut med fokus på verksamhetens mål. En datadriven gemensam nulägesbild möjliggör just det.

Tre steg till gemensam nulägesbild

Det finns flera modeller för situationsmedvetenhet och nulägesbild. En av de vanligaste är en trestegsmodell utvecklad av Mica Endsley, tidigare Chief Scientist för USA:s flygvapen.

1. Uppfatta situationen

Det första steget av situationsmedvetenhet handlar om tillgången till relevant och korrekt information. Att sy ihop organisationens dataflöden är därför en grundförutsättning för att kunna uppfatta situationer rätt då de inträffar. Datat kan ha sitt ursprung i allt ifrån interna och externa databaser och system till  realtidssensorer och satellitdata. En komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, har allt som krävs för att vara den nod som kan tillhandahålla en gemensam datadriven nulägesbild.

Kort sagt tillhandahåller GIS (geografiska informationssystem) ett gränssnitt för tillförlitliga data och information, och blir därmed en värdefull plattform för samverkan – en annan framgångsfaktor när det kommer till situationsmedvetenhet.

2. Förståelse för situationen

I nästa steg ligger fokus på att kunna ta till sig och förstå information. Genom att visualisera även de mest komplexa datamängder på smarta kartor kan GIS identifiera mönster som vi annars skulle ha svårt att uppfatta och förstå. Hur påverkar en stor trafikstockning en leverans? Finns alternativa lösningar för att kunna leverera i rimlig tid? GIS bidrar både med kraftfull analys och interaktiva kartverktyg där du kan vrida och vända på olika scenarion.

3. Förutse framtida situation

Det sista steget lyfter förmågan att förutse vad som kommer att hända. Ju fler beroenden och mer komplexitet i processer och arbetsflöden desto större behov av faktabaserade prognoser. I den här fasen av situationsmedvetenhet bidrar därför ett komplett GIS starkt med sin förmåga att sammanlänka och visualisera data från olika datakällor, men också med verktyg för prediktiv geografisk analys. Till nytta när du och din organisation ska förutse och förstå hur avvikelser påverkar projekt, produktion, leveranser och mycket mer.

Länktips: