I en tid då flexibilitet är en framgångsfaktor gäller det att ha tillgång till relevant och tillförlitlig information var man som medarbetare än befinner sig. En datadriven gemensam och ständigt aktuell lägesbild skapar helt enkelt förutsättningar att fatta faktabaserade beslut och snabbt ställa om baserat på situation och behov.

För att lyckas gäller det att säkerställa att data och information flödar sömlöst och digitalt, så att säga ”end-to-end”,  i organisationens alla processer och arbetsflöden. Ett gemensamt nav och gränssnitt som hanterar detta ger din verksamhet fördelar som:

  • Snabb tillgång till relevant, aktuell och säker information oavsett var man utför sina uppgifter – mobilt i fält eller på kontoret, oberoende av var kontoret finns för tillfället
  • Kvalitetssäkrad och effektiv insamling och ajourhållning av data eftersom tidsödande och osäker manuell hantering minimeras
  • En faktabaserad överblick av läge och status, vilket leder till bättre underbyggda operativa beslut, samt planering och koordination med precision
  • Vassare beslutsstöd och underlag för strategiska beslut baserat på fakta snarare än magkänsla

Nytta i praktiken

Nyckeln till framgång i detta ligger i mångt och mycket i att snabbt kunna sätta situations- och behovsbaserade verktyg, anpassade för att hantera och konsumera data och information, i händerna på medarbetarna.

I praktiken handlar det om att kunna stödja till exempel hanteringen av transporter på byggarbetsplatsen, störningar i elnätet, underhållsarbete på industriområdet eller inventering av brandskyddsutrustning i fastighetsbeståndet.

Konfigurerbara appar sparar tid och pengar

GIS (geografiska informationssystem) har en unik förmåga att hantera och knyta samman data från olika källor, samt förädla och tillgängliggöra datamängderna. Konfigurerbara appar för roller och arbetsmoment både i fält och på kontoret är en naturlig och central del av en modern GIS-plattform. Att inte behöva köpa och implementera helt nya applikationer för varje nytt behov sparar både värdefull tid och pengar.

Länktips: