Det gäller mer än någonsin att ha koll på läget – både i detalj och övergripande. För att få en komplett överblick och rättvisande beslutsunderlag i ett byggprojekt gäller det därför att använda sig av både den detaljinformationen om en byggnad och dess in- och utvändiga attribut som finns i ett BIM och informationen om byggnadens omvärld och sammanhang över och under jord, i form av parametrar som miljö, markförhållanden, natur, infrastruktur och trafikflöden som GIS kan bidra med.

Styrkan i att kombinera dessa båda tekniker och data därifrån är enorm. Med kartan och geografin som sammanlänkande nav och gemensamt gränssnitt blir det möjligt att skapa ett sömlöst digitalt flöde av data för besluts- och verksamhetsstöd i fastighetens hela livscykel, från projektering och konstruktion till byggnation och förvaltning.

Mindre risk och större effektivitet

På det här sättet blir datakvaliteten bättre och dataförlust mellan faserna i livscykeln elimineras. Resultatet av det blir att verksamheten får tillgång till bättre information och beslutsunderlag, vilket i sin tur gör att risker i byggprojektet reduceras och effektiviteten ökar.

Demo: Integrationen Autodesk-ArcGIS

Under hösten har vi genomfört digitala ArcGIS Användardagar. Under passet om användningen av ArcGIS i fastighetsutveckling finns bland annat en presentation om integrationen mellan BIM och GIS, eller i praktiken mellan Autodesk och ArcGIS.

Kolla gärna in demon som visar hur en projekteringsmiljö från Autodesk blir en webbapp i 3D i ArcGIS och vad man kan göra med den.

Länktips: