Det ställs många och stora krav på en verksamhet. I slutänden handlar det självklart om att leverera resultat. För att klara det eftersträvas effektivitet, för tid är pengar. Det gäller också att vara på tå för att förutse och hantera både möjligheter, risker och hot. Att jobba aktivt med verksamhetens klimatpåverkan är en självklarhet. Ja, listan kan göras lång.

För att lyckas i en snabbrörlig och komplex tid är faktabaserade beslut och vägval viktigare än någonsin. Att ha insikter andra inte har är helt enkelt en verklig konkurrensfördel. Under 2021 finns det därför all anledning att se över förutsättningarna att fatta beslut snabbt och rätt, och sedan agera på dem. Gör det med fokus på:

1. Koll på data och dess potential

Synen på data som en strategiskt viktig resurs lägger grunden till värdefull kunskap och insikt. Tillgången till relevanta tillförlitliga data, oavsett datakälla och ursprung, är sedan en grundförutsättning för att lyckas. Utgå från verksamhetens mål och identifiera vilka data som behövs för att skapa de beslutsunderlag och den information organisationen behöver, samt var dessa data finns. Sedan gäller det att fastställa bland annat hur datamängderna ska struktureras, hur ofta de ska uppdateras och på vilket sätt det ska ske.
» Relaterat blogginlägg

2. Bättre och mer pedagogiska beslutsunderlag

Först när data är tillgängligt på ett användarvänligt sätt blir det möjligt att ställa smarta viktiga frågor och få svar på dem. Ju större och mer komplexa datamängderna är desto svårare är det att omvandla dem till begriplig information. Kraftfulla verktyg för analys är därför viktigt. Liksom visualiseringar som mejslar fram samband och mönster som inte kan utläsas i tabeller, staplar eller diagram. Interaktivitet är en annan spännande parameter. Det är oerhört kraftfullt att kunna vrida och vända på och jämföra olika scenarion och alternativ.
» Relaterat blogginlägg

3. Gränssnitt och verktyg för samverkan

Ett gemensamt visuellt gränssnitt för data och information är en tillgång för vilken organisation som helst. Processer och digitaliserade dataflöden som säkerställer att innehållet är kvalitetssäkrat och uppdaterat, i realtid när så behövs, är en grundförutsättning för att skapa ett sådant. Behovs- och rollanpassade verktyg, appar och dashboards gör sedan att data och beslutsunderlag finns tillgängligt på bästa sätt när och där det behövs.
» Relaterat blogginlägg

Geografisk IT som möjliggörare

En komplett GIS-plattform har alla de förmågor och möjligheter som nämns här ovan. GIS (geografiska informationssystem) sammanlänkar, förädlar och tillgängliggör data i stort sett oavsett varifrån den kommer. Geografisk analys är en kraftfull resurs. Smarta digitala kartor visualiserar de mest komplexa datamängder och analysresultat på ett unikt sätt. Och ett ekosystem av appar gör data och beslutsunderlag tillgängligt.

Länktips:

Om skribenten: Sabrina Mecan - Säljansvarig

Sabrina Mecan vill skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder genom att utveckla företagens verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Sabrina har sedan tidigare en lång erfarenhet inom IT-branschen, bland annat med inriktning på just beslutsstöd och GIS.

Relaterade inlägg