”Klimatneutral” eller för den delen ”klimatpositiv” är begrepp som man inte gärna bör slänga sig med hur lite som helst. I båda fallen regleras de av internationella standarder. Det innebär att en verksamhet eller produkt får kallas klimatneutral när den sammantaget inte bidrar till några klimatförändringar alls. Klimatpositiva företag tar ytterligare ett steg genom att dessutom både motverka och kompensera sin klimatpåverkan med minst 10 procent.

Oavsett ambitionsnivå när det kommer till hållbarhet och klimatavtryck i en verksamhet gäller det att ha koll på läget. I praktiken innebär det att företag och organisationer behöver verktyg för att följa, spåra, förutse och förstå hur verksamheten påverkar klimatet. För att göra det finns mycket att vinna på att dra nytta av GIS-teknologin (geografiska informationssystem) och dess förmågor som beslutsstöd i form av visualisering av stora komplexa datamängder, analys och prediktion.

Visualiserar energiförbrukning i nu- och framtid

Videon här nedan visar smarta kartor som visualiserar energiförbrukningen, historiskt såväl som i nu- och framtid, i ett område med både bostäder och kommersiella fastigheter. Ju större energiförbrukning desto mörkare färgmarkering för respektive kategori. Notera också hur detaljinformation om enskilda objekt blir tillgänglig via kartan.

Datamängder som är svåra att överblicka och dra slutsatser av när de presenteras i kalkylark eller tabeller blir på det här sättet mer överskådliga. Genom att addera olika dataset om parametrar som påverkar energianvändningen och dess konsekvenser blir det med GIS alltså möjligt att visualisera, laborerar med och jämföra olika scenarion i interaktiva kartvyer.

Visualiserar supply chains klimatpåverkan

Användningsområden är många. På liknande sätt kan GIS, smarta kartor och dashboards visualisera och förbättra överblicken till exempel över en supply chains klimatpåverkan. Kort sagt så stärker GIS-teknologin i det sammanhanget en verksamhets beslutsunderlag när det gäller allt ifrån avgörande val av råvaruleverantörer till optimering av energiförbrukning i produktionen och transporter.

Länktips: