Det är ofta trångt både inne på byggplatsen och dess närområde. Dagligen kör lastbilar fel, skapar trafikstockning, kanske till och med orsakar olyckor. Ineffektiva transporter kostar naturligtvis också både tid och pengar. Det finns med andra ord många anledningar att planera och koordinera arbetet med transporter och lossning av gods så bra som möjligt. Ett arbete som omfattar både egen personal och ett stort antal underleverantörer, vilket gör samordningen än mer komplex och utmaningen större.

För att säkerställa att transporterna kommer fram till rätt plats i rätt utan att störa övrig trafik och boendemiljön, tumma på säkerheten eller skapa dötid i arbetsflöden är det helt centralt att ha tillgång till tillförlitlig information som gör att fordon och resurser dirigeras och hanteras säkert och effektivt.

Behovs- och rollanapassade appar och gränssnitt

En gemensam datadriven lägesbild ger de möjligheter verksamheten behöver. Med stöd av GIS (geografiska informationssystem) länkas data från olika källor samman, visualiseras och information och verktyg blir tillgängligt i situations- och rollanpassade gränssnitt och appar.

Som i exemplet nedan där chauffören får tillgång till ett gränssnitt med en karta, anpassad för att hitta rätt, baserat på lastbilens framkomlighet och aktuella vägförhållanden. Chauffören lokaliserar sig själv med telefonen och får automatisk en rutt till korrekt infart på byggarbetsplatsen. Kartan är interaktiv och går att interagera med, så chauffören kan hela tiden få mer information om bärighet på vägen, avlastningsplatsen och så vidare.

Gemensam lägesbild och spårbarhet

I komplexa miljöer är det också viktigt att få full spårbarhet kring ankommande fordon och dess last. Även här fyller en gemensam lägesbild med smarta kartor en funktion med sin förmåga att visualisera samtliga transporter och hur de rör sig i realtid, inklusive information om lastens innehåll, förhållanden längs vägen och beräknad ankomsttid i en och gemensam vy.

Skräddarsydda kartor med GIS

Kartor är en nyckelkomponent i dessa användargränssnitt och ett GIS ger de tekniska förutsättningarna. Men kartor från ett GIS är så mycket mer än prickar på en karta. En byggarbetsplats finns till exempel sällan med på ”vanliga” kartor. Svaret heter därför smarta digitala kartor där du med stöd av GIS styr innehåll, funktioner och vem som ska få se vad. Som i den här interaktiva kartan där platschefen avgör vilken information som ska finnas med för att få ett gränssnitt som bidrar till både ökad effektivitet och säkerhet på byggarbetsplatsen.

Länktips: