En digital tvilling är en samling verktyg och vyer som ska hjälpa dig att visualisera utfall och resultat, överblicka och hantera verksamheten operativt och förutse framtida händelser och effekterna av dem. Det finns därför mycket att vinna på att genom ett GIS (geografiska informationssystem) dra nytta av den geografiska dimensionen av data när du ska skapa en digital tvilling av infrastruktur, byggnader och andra tillgångar, landområden och miljö.

Geografin och GIS har en särskild förmåga att sammanlänka och visualisera data från olika källor.

Faktum är att en av systemets absoluta styrkor är att ju mer data som adderas, desto större är nyttan för en organisation.

Funderar du och din organisation på att skapa en digital tvilling? Tänk då på det här för att lyckas:

1.  Definiera behov och scope

Att definiera vad som ska åstadkommas är naturligtvis viktigt i vilket IT-projekt som helst, men särskilt i ett projekt för digital tvilling. För att lyckas är det helt centralt att avgränsa scopet och sätta ett realistiskt tänkt resultat. Om målbilden är att i ett slag skapa en digital tvilling som kan lösa alla upptänkliga behov och utmaningar är projektet mer eller mindre dömt att misslyckas.

Med rätt angreppssätt och teknisk plattform är det däremot fullt möjligt att med framgång bygga den digitala tvillingen stegvis. Värdet kommer att växa successivt när en organisation:

  • Jobbar med konceptet fokuserat, strukturerat och långsiktigt
  • Löpande definierar nya användningsområden utifrån verksamhetens behov
  • Utvecklar nya gränssnitt och vyer baserat på roller och behov
  • Säkerställer att den data som driver den digitala tvillingen fylls på och ajourhålls

2. Koll på data och informationsstruktur

Varje digital tvilling står och faller med tillgången till och förmågan att koppla samman data. Ansvariga för implementationen måste därför på djupet förstå hur den digitala tvillingen ska användas och vilken nytta den ska leverera, för att i nästa steg kunna kravställa data och tjänster för dataförsörjning som möter behovet på ett effektivt och säkert sätt.

För att motverka onödig komplexitet gäller det med andra ord att i synk med scopet för den digitala tvillingen fokusera på tillgången till verkligt relevanta data och säkerställa att de hanteras och struktureras rätt.

3. Fokus på användare och tillgänglighet

En digital tvilling som inte används har inget reellt värde. Det är därför viktigt att skapa gränssnitt och en användarupplevelse som löser verkliga problem och ökar kunskapen om och förståelsen för verksamhetens möjligheter och utmaningar – operativt och strategiskt.

Smarta interaktiva kartor har potentialen att ta både upplevelsen och användningen till en ny nivå. Roll- och situationsbaserade appar och gränssnitt sätter användningen i centrum och ökar användarvänligheten

Länktips:

Dela inlägget på:

Om skribenten: Anna Ericsson - Kundrådgivare

Anna Ericsson har mångårig erfarenhet av att jobba med GIS-kunder och -användare. Anna brinner för att skapa långsiktig framgång för både befintliga och nya kunder genom att utveckla organisationers verksamhets- och beslutsstöd med GIS.

Relaterade inlägg