För att rädda klimatet måste överutnyttjandet av naturresurser som skog, metaller och olja få ett slut. Det finns det en utbredd medvetenhet om. I praktiken innebär det bland annat att det inte längre går att producera, konsumera, använda och sedan kassera saker på det sätt som sedan decennier tillbaka är norm. Ett faktum som i sin tur får konsekvenser för hur en lönsam och långsiktigt hållbar affär utvecklas och drivs.

Kort sagt är alltså en omställning till affärsmodeller för en cirkulär ekonomi nödvändig men verkligen inte trivial. Förenklat bygger den cirkulära ekonomin på ett gammalt hederligt kretsloppstänk, där saker och ting återbrukas och återvinns så mycket och länge som möjligt. Men för alla företag som verkar i en tradition av en linjär slit-och-släng-ekonomi ställs mycket på sin spets.

  • Vilka delar av vår supply chain påverkas? Hur gör vi de anpassningar som krävs?
  • Vad kan vi göra för att förlänga existerande produkters livscykel? Och vad händer med dem sedan?
  • Hur påverkas kostnadsbilden? Är våra kunder beredda att betala?
  • Vad innebär omställningen för nyförsäljningen? Är kannibalisering ett faktum?
  • Vilka konsekvenser får anpassningen för eftermarknadsaffären?

Cirkulära affärsmodeller skapar värde på nya sätt

Cirkulära affärsmodeller handlar i mångt och mycket om att se värde ur ett nytt perspektiv. De är värdeskapande i form av försörjningskedjor som bygger på ett spårbart, innovativt kretslopp och effektivt nyttjande av material och resurser. Det cirkulära ställer också krav på nytänkande kring lösningar och erbjudanden. För att lyckas med krävs kundinsikt och fokus på värdet för kund.

Hållbara beslut med stöd av GIS

En nyckel till att möta dessa utmaningar på ett framgångsrikt sätt är tillgången till faktabaserade beslutsunderlag och information som hjälper organisationen att se nya mönster och samband. GIS (geografiska informationssystem) är IT som tar hävstång på geografisk intelligens. Teknologin har förmågan att sammanlänka data från olika källor, IoT och sensorer kan vara en av dem. Prediktiv geografisk analys tar både prognoser och beslut till nya nivåer. Liksom smarta kartor som visualiserar kombinationer av data på sätt som mejslar fram svar ur de mest komplexa datamängder.

När det kommer till hållbarhet bidrar geografisk intelligens till värdefulla insikter till exempel om kunder och efterfrågan, optimerad och spårbar supply chain, och vägval för återvinning i produktens hela livscykel.

Länktips: