Därför behöver en datadriven organisation en ny typ av analysverktyg