I vår digitaliserade tid är data en tillgång som verkligen är avgörande för en verksamhets konkurrenskraft. Värdet av data är tveklöst betydande och de måste därför hanteras som den strategiskt viktiga resurs de faktiskt är. Eftersom det inte finns någon vedertagen metod att sätta ett ekonomiskt värde på datatillgångarna, och de inte heller syns i den finansiella redovisningen, är det ofta svårt att diskutera de här frågorna på ett konstruktivt sätt.

Företag och organisationer behöver därför hitta nya sätt att få upp värdet av data på agendan. Det är kort sagt hög tid att på allvar prata om data och dess värde.

Prata om data som strategisk resurs

En väg att gå är att fråga beslutsfattare, operativa chefer och analytiker vad det betyder för dem – både i den långsiktiga planeringen och dagliga verksamheten – att ha tillgång till kvalitativa data och information. Svaren kommer att variera, men sannolikt kommer du att kunna konstatera att synen på data som något ganska abstrakt, svårtillgängligt, icke tillförlitligt och ofta oanvändbart går som en röd tråd genom de omdömen du får.

Risker med att se data som en kostnad

Föga förvånande kanske. Men i allra högsta grad olyckligt. Rent krasst ses data många gånger mest som en kostnadspost för inköp, lagring och administration av rådata. Värdet som uppstår när de verkligen används, kombineras och förädlas till insikter är däremot underskattat.

För faktum är att om data behandlas som de förtjänar är den positiva effekten på en verksamhet enorm i form av optimering, ökad effektivitet, säkerhet och hållbarhet. Medan data av dålig kvalitet och data som inte används på rätt sätt å andra sidan kan få förödande konsekvenser.

Nyttig ögonöppnare om värdet av data

En intressant och användbar twist i de fortsatta interna samtalen om data kan därför vara att gemensamt resonera kring värdet av data i konkreta processer och situationer. Det kan handla om frågeställningar som:

  • Hur bra koll har vi på hur de anläggningstillgångar, den infrastruktur eller de fastigheter vi förvaltar används? Hur påverkar vår planering av underhåll våra brukare och kunder? Skulle prioriteringen kanske bli mer optimal om vi använde data?
  • Vad vet vi egentligen om våra resurser och tillgångar? Har verksamheten tillgång till aktuell och tillförlitlig information om nyttjande och status? Vad skulle det innebära för optimeringen av asset och facility management om beslut baserades på data?
  • Vilka konsekvenser får felaktiga eller inaktuella data om våra kunder? Påverkas möjligheten att lämna rätt erbjudande till rätt pris? Kan rätt produkt och tjänst levereras vid rätt tidpunkt?

Sannolikt skulle den här typen av diskussioner öppna ögonen för hur värdefulla data faktiskt är. Ja, det skulle kanske till och med bli möjligt att värdera dem i kronor och ören.

Exempel: Företag som värderar sina datatillgångar

Det är spännande att ta del av hur det brittiska statliga infrastrukturföretaget Highways England har tagit sig utmaningen att kartlägga värdet av sina data. I sin utvärdering fastställer de också vilken typ av data som är mest värdefulla. Nämligen geografiska data, som i och med sin förmåga att sammanlänka och bli en referenspunkt för verksamhetens data starkt bidrar till värdeskapande insikter.

Läs gärna mer om arbetet med och resultatet av initiativet här.

Länktips:

Varsågod! En eBok om bättre effektivitet, lönsamhet och kundrelationer med datadrivna insikter