Kanske särskilt för den som är verksam inom bygg- eller fastighetssektorn ligger det nära till hands att tänka på ”digital tvilling” rätt och slätt som en 3D- eller BIM-modell. Inte så konstigt. För med dagens teknik kan 3D-modellen vara extremt verklighetstrogen. Och BIM kan mycket väl vara en digital kopia ner på komponentnivå. Men för att kvala in som digital tvilling krävs mer.

En digital tvilling är en representation av sin fysiska förlaga och alla de aspekter som är relevanta för verksamhetens behov. Oavsett om originalet är en process, fastighet, infrastruktur eller något annat måste tvillingen sedan uppdateras i takt med att verkligheten förändras. För den digitala tvilling som inte ajourhålls tappar mycket snabbt i värde.

Nyttan med digital tvilling för facility management

GIS (geografiska informationssystem) har i decennier använts för att skapa digitala modeller eller visualiseringar av allt ifrån fastighets- och tomtgränser till nätinfrastruktur, vägar och städer. Nu breddas användningen allt mer.

GIS är en komponent att räkna med i digital transformation och används för att på allvar omsätta begreppet digital tvilling till verklighet.

Inom facility management ger det fördelar som:

1. Tillförlitlig gemensam lägesbild

En datastruktur, där geografiska data samverkar med övriga affärssystem och masterdata, gör att aktuella och kvalitetssäkrade dataset blir en reell och värdefull tillgång för facility management.

I praktiken kan det, som i exemplet nedan, innebära att data från organisationens CAFM (Computer Aided Facility Management) visualiseras och ger en överblick över uthyrningsgrad, kostnadstäckning, löpande underhåll och så vidare. Ett annat användningsområde är BIM-modeller som visualiseras i en gemensam vy och sitt geografiska sammanhang, med allt vad det innebär i form av bättre beslutsunderlag.

Visuell vy digital tvilling för facility management

2. Operativ överblick och uppföljning

Roll- och situationsbaserade appar och gränssnitt gör det möjligt att konsumera och ajourhålla data och information i den digitala tvillingen – effektivt och med precision. Förutsättningarna att ha koll på läget och därmed optimera verksamheten är därmed goda. Oavsett om användaren finns på kontoret, i sammanträdesrummet eller i frontlinjen ute på fältet.

Konkret kan det till exempel, som i dashboarden nedan, handla om att ha koll på och följa upp fel- och störningsanmälningar för att i slutänden optimera underhållet. Men det kan också vara elförbrukningen som monitoreras och nyckeltal för miljöpåverkan som följs upp. Möjligheterna är oändliga. Verksamhetens behov avgör.

Dashboard digital tvilling för facility management

3. Förutse och testa framtida scenarion

Men den datadrivna digitala tvillingen blir det möjligt att med precision simulera, utvärdera och förutse framtida utveckling. Interaktiva visualiseringar är värdefulla när scenarion byggs upp och itereras, och bidrar på så sätt till beslut som optimerar nyttjandet av och ökar lönsamheten för fastighetsbeståndet.

Vy som jämför scenarion

Lyckas med digital tvilling

Hur lyckas man då med digital tvilling? Du kanske tycker att det verkar stort och svårt?

Det jag avslutningsvis vill skicka med dig är att det är fullt möjligt att med framgång bygga en digital tvilling för facility management stegvis.

Utgå från verksamhetens behov och se utvecklingen som en organisk process, så kommer både användningen och värdet att växa successivt. Helt centralt är naturligtvis att redan från början säkerställa försörjningen och ajourhållningen av data på den detaljnivå som den digitala tvillingen av just er facility management behöver.

Länktips:

Varsågod! En interaktiv guide till digital tvilling för bygg och fastighet