Behöver din organisation vässa hanteringen av data och information i arbetsflöden som omfattar både stationär personal på kontoret och medarbetare med mobila arbetsuppgifter i fält? I praktiken handlar det om att skapa förutsättningar för ett sömlöst digitalt flöde av data och på så sätt möjliggöra en tillförlitlig gemensam lägesbild, med allt vad det innebär i form av optimering, ökad effektivitet, kvalitet och säkerhet i verksamheten.

Oavsett om utgångsläget är att arbetsflödet i dagsläget är helt analogt eller om ni redan har digitaliserat det delvis och vill jobba bort mer av den manuella hanteringen är utvecklingspotentialen stor.

Med rätt vägval kommer verksamheten att se nytta och effekt direkt. Ta de här stegen för att komma vidare:

1. Utgå från verksamhetens behov

Att processer, människor och teknik samverkar med samma mål i sikte är helt avgörande för att lyckas i alla typer av digitaliseringsinitiativ. Utgå därför från verksamhetens mål och kartlägg var utmaningarna finns. Har vi de verktyg, gränssnitt och arbetsflöden som krävs för att kommunicera optimalt? Brister planeringen och/eller underlagen för den? Borde datakvaliteten bli bättre? Är datahanteringen tillräckligt effektiv och säker? Finns det tid och pengar att spara? och så vidare.

2. Förstå vilka möjligheter som finns

Kartan är en underutnyttjad resurs när det kommer till att visualisera data. Ett ekosystem av kompetenta kartappar har därför potentialen att avsevärt stärka ett digitalt arbetsflöde end-to-end mellan fält och kontor. För att skapa effektivitet och så korta ledtider som möjligt behöver apparna vara konfigurerbara baserat på roll, situation och behov. Fördelarna att snabbt och enkelt komma igång exempelvis med nya inventerings- eller inspektionsprojekt och underhållsuppdrag är många och stora. Så undersök vilka möjligheter som finns.

3. Välj ett användningsområde och testa

Identifiera ett användningsområde eller projekt där digitaliseringen snabbt gör tydlig skillnad. Sedan är du redo att konfigurera de kartappar som behövs i arbetsflödet och börja använda dem direkt. ArcGIS fältsvit ger dig de möjligheter du behöver. Verksamheten kommer igång snabbt och vägen från test till utvärdering är kort. Tänk på att ta med hela flödet så att arbetsledande och koordinerande personal testar de digitala gränssnitten och verktygen på kontoret samtidigt som de mobila medarbetarna börjar använda apparna i fält.

4. Utvärdera och växla upp

Som alltid är det viktigt att utvärdera testperioden. Hur har det gått? Vad lärde vi oss? Vilket blev utfallet? Med en skalbar appsvit som tillhandahåller konfigurerbara verktyg för alla roller och uppgifter i ryggen är det sedan dags att fundera på hur implementeringen av en digital fältprocess med kartstöd går vidare. Utgå även fortsättningsvis från verksamhetens behov i prioriteringarna och vidga nu succesivt användningen till fler delar av organisationen.

Redo för digitala arbetsflöden?

Nyfiken och vill veta mer om digitalisering av fältprocessen med mobila kartappar? Eller står du redan i startgroparna och behöver hjälp att komma igång? Kontakta oss så vägleder vi dig.