Jobbar du som facility manager, driftschef eller fastighetsförvaltare och tycker att det är svårt att få en överblick över geografiskt spridda fastigheter och byggnader? Är det dessutom problematiskt att få tillgång till tillförlitliga och aktuella data och detaljinformation om tillgångar, resurser och status? Ja, i slutänden handlar det faktiskt om att det inte alltid är så självklart och enkelt ha tillgång till alla de data som behövs för att fatta beslut som optimerar drift och förvaltning inom ramen för verksamhetens facility management.

Utmaningen grundar sig i att du behöver data från olika källor. För faktum är ju att relevanta data finns i olika verksamhets- och affärssystem som oftast inte har någon koppling till varandra. Kanske i ett ekonomisystem, CAFM, CAD eller BIM. Sannolikt hämtar du även data från ett och annat kalkylark i Excel. Förvaltar du smarta fastigheter genererar sensorer data. Jag skulle dessutom tro att verksamheten har personal som jobbar ute på fältet i fastighetsbeståndet – de registrerar också data. De är med andra ord inte så konstigt att data och information inte är överblickbara när du behöver dem.

Ett nav som kopplar samman, visualiserar och tillgängliggör dessa data i en enhetlig vy är nyckeln till att komma till rätta med problemet. Så här drar du nytta av den geografiska dimensionen av data för att optimera förvaltning och drift av verksamhetens fastigheter:

1. Digitalisera data- och informationsflöden med stöd av GIS

Många organisationer vill ta digital information och samverkan till nästa nivå. Det ställs också allt högre krav på att beslutsunderlag ska hantera stora datamängder, vara överskådliga, interaktiva och naturligtvis tillgängliga var och när som helst. För att det ska vara möjligt krävs ett IT-stöd som både stöttar flödet av relevanta tillförlitliga data och ger tillgång till de gränssnitt och verktyg verksamheten behöver för att hantera och konsumera datamängder. GIS (geografiska informationssystem) är ett komplement till andra system i din IT-miljö som har kapaciteten att göra just det.

Gränssnitt för beslutsstöd i facility managment

2. Vässa beslutsunderlagen med data som visualiseras på kartor

Kartor genererade med GIS är ett intelligent gränssnitt som har förmågan att ta hand om och mejsla fram samband och mönster ur stora spridda datamängder om en fastighet eller byggnad, och visualisera dem i sitt geografiska sammanhang i 2D eller 3D. Resultatet blir interaktiva kartor som tydliggör status och historik för resurser, tillgångar och åtgärder i tid och rum, övergripande och i detalj. Arbetsledaren på kontoret och mobil personal som jobbar i fält behöver olika urval och kombinationer av aggregerade data och relevant information för att utföra sin uppgift så effektivt som möjligt. Därför tillgängliggörs skräddarsydda kartvyer i behovs- och rollanpassade appar.

3. Fatta datadrivna beslut som optimerar drift och förvaltning

Sammanfattningsvis ger alltså en komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, verksamheten en knutpunkt för relevanta data varifrån de än kommer. Resultatet blir en datadriven gemensam lägesbild som uppdateras i takt med sin fysiska förlaga, i det här fallet en fastighet eller byggnad. Ett visuellt gränssnitt för samverkan och beslut, som bäddar för beslut som effektiviserar drift och förvaltning av fastighetsbeståndet, och därmed snabbt blir en konkurrensfördel i form av optimerad facility management.

Länktips: