Ett fastighetsbestånd ska förvaltas så kostnadseffektivt som möjligt, och på ett sätt som säkerställer både lönsamhet och hållbarhet i verksamheten. För att klara den utmaningen gäller det att ha stenkoll på allt som händer i alla fastigheter och byggnader – hur de nyttjas och påverkas av omvärlden, status för drift och underhåll, var tillgängliga resurser och personal finns och så vidare. Nyckeln till att lyckas optimera verksamhetens facility management ligger därför i mångt och mycket i tillgången till tillförlitlig information.

En utmaning av rang eftersom den data och information verksamheten behöver finns  i spridda stuprörssystem och tabeller, i statiska digitala format som pdf och CAD-ritningar, men sannolikt också i externa databaser. Genom att dra nytta av GIS-teknologi (geografiska informationssystem) blir det möjligt att länka samman relevanta data från i stort sett vilken källa som helst och på så sätt skapa en ständigt uppdaterad och datadriven lägesbild med en smart kartkomponent.

Data på kartan ger överblick

Den digitala kartan är ett visuellt, interaktivt och kommunikativt gränssnitt som ger dig en överblick över organisationens fastighetsbestånd. I sin enklaste form innebär det att verksamhetens fastigheter eller förvaltningsobjekt visualiseras som prickar eller fastighetsgränser på en karta. Kartan ger på så sätt en snabb och tydlig överblick över var tillgångarna finns, men blir också den som en vy där du zoomar in till data och detaljinformation om den fastighet du ska jobba med just idag.

Beslutsstöd för facility management

Visualisera kvalificerade analyser

Ta ett steg till och få ut mer av dina data genom att dra nytta av de verkliga styrkorna med ett GIS i form av analyser för exempelvis optimerad användning av resurser, bättre ruttplanering och vassa etableringsbeslut. Eller varför inte beräkna potentialen för solpaneler eller översvämningsrisker vid höga vattenflöden. Möjligheterna och användningsområdena är hur många som helst när du låter geografisk analys och intelligenta kartor mejsla fram och visualisera mönster och samband som finns dolda i komplexa datamängder.

Kompetenta inomhuskartor med ArcGIS

I ett komplett GIS, som vårt ArcGIS, är det också möjligt att berika planritningar med data om fastigheten från andra enterprise-system, till exempel från ekonomisystemet, och med livedata från sensorer i fastigheten. Ritningen kan uppdateras i Autodesk, men konsumeras med fördel i intelligenta inomhuskartor genererade av ArcGIS. Den som jobbar med ritningarna till vardags behöver inte ändra sitt arbetssätt eller byta verktyg. Men verksamheten får via vilken webbläsare som helst tillgång till en samlad interaktiv vy som innehåller all den data som behövs för att jobba så effektivt och kvalitetssäkrat som möjligt.

Tips! Se gärna den här videon där jag berättar mer och du får en inblick i hur en verksamhet optimerar sin facility management med stöd av datadrivna kartor:

Datadriven facility management med stöd av GIS

Kort sammanfattat är alltså GIS ett komplement till systemen i din befintliga IT-miljö som hjälper organisationen att bli mer datadriven med allt vad det innebär i form av bättre beslut och möjlighet till optimering av processer och arbetsflöden, till exempel för facility management. GIS kombinerar kort sagt all slags data, oavsett varifrån den kommer, och tillgängliggör den i roll- och situationsbaserade vyer och appar med en kompetent kartkomponent.

Länktips: