I en organisation finns mängder av värdefulla affärsdata spridda i flera olika system. Ett faktum som begränsar möjligheten att ha den överblick som krävs för att fatta välgrundade beslut, men också gör det svårt att samarbeta verksamhetsövergripande så effektivt som möjligt. En digital karta har kapaciteten att vara det gränssnitt som tillhandahåller en samlad gemensam bild av relevanta data, och levererar på så sätt insikter som vässar verksamheten – operativt och strategiskt.

I det här exemplet illustrerar en dashboard, som presenterar data som behövs för att hantera en inspektion av belysningsstolpar, hur det funkar. Dashboarden, eller instrumentpanelen om du så vill, har en interaktiv kartkomponent som ger verksamheten helt nya möjligheter att i en gemensam vy jobba med och utforska relevanta dataset från flera affärssystem.

Dashboard visualiserar affärsdata på karta

GIS-miljö kopplar samman affärsdata

Grunden läggs med en GIS-miljö (geografiska informationssystem) som hämtar in, förädlar och visualiserar data från organisationens underhålls- och ekonomisystem. Systemet knyter belysningsstolparna till en geografisk position och kopplar sedan relevanta data från flera tabeller till respektive punkt på kartan.

Detaljinformation knyts till en geografisk position

De sammanlänkade dataseten läses in till en webbkarta som alltså populeras med detaljinformation från utpekade tabeller. Data och information tillgängliggörs på så sätt i ett visuellt gränssnitt där användaren får möjlighet att både utforska och redigera data i en intuitiv interaktiv miljö när och var som helst.  När data uppdateras i de system de hämtas från blir uppdateringen dessutom synlig och tillgänglig i GIS-kartorna – i realtid om så behövs.

Användargränssnitt för områdesindelning på karta

Förädla data med geografisk analys

Ett GIS har också verktyg för geografisk analys som gör det möjligt att förädla informationen ytterligare. Som i det här exemplet där en indelning av belysningsstolparna sammanställs och sedan visualiseras i områden baserat på typ av underhållsärende. På det här sättet öppnas nya möjligheter både att presentera och konsumera data och information.

Avslutningsvis; kolla gärna in den här demon där jag och min kollega Oscar Monell visar hur det rent konkret går till när GIS och intelligenta kartor används för att integrera affärsdata från olika system.

Länktips: