Står du inför uppgiften att ha koll på organisationens geografiskt spridda resurser och tillgångar? Att göra det så effektivt och säkert som möjligt är ofta en utmaning av rang. Helt eller delvis analoga arbetsflöden sätter käppar i hjulen. Hanteringen av och tillgången till data och information är central, men inte optimal. Därför finns både tid och pengar att spara genom att digitalisera dataflödet i uppdrag för inventering, inspektion och underhåll – från planering via genomförande till rapportering.

Med rätt verktyg i händerna på personal i olika roller i hela arbetsflödet minimeras kort sagt manuella arbetsmoment. Det innebär sin tur att både antalet felkällor och tidstjuvar minskar. Datakvaliteten förbättras samtidigt som den operativa effektiviteten och säkerheten ökar avsevärt.

Effektivt och säkert med digitalt flöde av data

De flesta arbetsflöden av den här typen kretsar kring tillgångar, resurser och underhållsobjekt som kan knytas till en geografisk position. Därför finns mycket att vinna på att ta hävstång på geografisk IT och intelligenta kartor för att sätta upp de flöden, applikationer och gränssnitt som behövs för att genomföra ett inventerings- eller underhållsuppdrag så optimalt som möjligt.

Planera och koordinera med stöd av kartor

Det börjar i planeringsstadiet. Vyer med en datadriven kartkomponent ger den som ska planera och koordinera arbetet en samlad bild av uppdraget baserad på alla relevanta data, exempelvis om aktuella tillgångar, resurser, underhållsobjekt, status och omvärldsfaktorer. Behoven avgör varifrån data hämtas. Ett kompetent GIS (geografiska informationssystem) kan länka samman och visualisera data från i stort sett vilken källa som helst, i realtid om så krävs.

App för datahantering vid inventering i fält

Digital datainsamling vid inventering, inspektion eller underhåll

När så uppdraget ska genomföras är behovs- och situationsbaserade mobila GIS-appar en tillgång. Det digitala användargränssnittet kan vara kart- eller formulärbaserat, eller kanske en kombination av båda. Situationen avgör och oavsett val av gränssnitt blir GIS-applikationen en länk mellan koordinerande personal på kontoret och medarbetare ute på fältet. Arbetsledaren tilldelar uppgifter och mobil personal i fält tar emot det och rapporterar status i ett gemensamt digitalt sömlöst flöde av data och information. I praktiken innebär det bland annat att data blir tillgängliga för kollegor på kontoret så snart de blivit registrerade i fält.

Dela information i interaktiv dashboard eller som pdf-rapport

En datadriven vy eller dashboard med en smart kartkomponent är ett viktigt verktyg i alla faser av ett inventerings- eller underhållsuppdrag. Den digitala kartan ger kort sagt verksamheten en ovärderlig gemensam lägesbild, och är ett värdefullt interaktivt gränssnitt för att utforska data och därmed förutsättningarna i ett uppdrag eller projekt. Men ibland behöver information om status och utfall delas i form av en pdf-rapport. Därför är möjligheten att kunna skräddarsy och automatiskt generera även den typen av dokumentation en självklar funktionalitet i ett komplett GIS och därmed i ArcGIS appsvit.

Länktips: